Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Shib-a-visa > Artikkel

Shib-a-visa på nett

Her publiseres numrene av Shib-a-visa - dog med en liten forsinkelse. Dersom du ikke klarer å vente på at neste nummer kommer ut: meld deg inn i Norsk Shibaklubb og få medlemsbladet hjem til deg i postkassen. God lesning!

Redaktør for Shib-a-visa:

Gro Karete Bråtveit
Kreklingvegen 21
4353 Klepp Stasjon
Mobil: 91 61 46 83
 
Redaktør fra nr 2 i 2016 
 

 

Utgivelsesplan

Shib-a-visa 2018:
Nr 1 Mars - manusfrist: 15.02.2018 
Nr 2 Juni - manusfrist: 15.05.2018
Nr 3 September - manusfrist: 15.08.2018
Nr 4 Desember - manusfrist: 15.11.2018


 

Shib-a-visa kommer først i papirutgave i posten til klubbens medlemmer, og blir senere publisert her i pdf utgave:

2018

2018_01_110x156.jpg   2018_03_110x156.jpg  
Shib-a-visa nr. 1 i 2018 Shib-a-visa nr. 2 i 2018 Shib-a-visa nr. 3 i 2018 Shib-a-visa nr. 4 i 2018

2014

 

  2014_02-03_110x156.jpg    
Shib-a-visa nr. 1 i 2014 Shib-a-visa nr. 2-3 i 2014

Shib-a-visa nr. 4 i 2014

 

2009

 

       

Shib-a-visa nr 1 i 2009
( 2,42Mb i pdf)
 

Shib-a-visa nr 2 i 2009
(8.33Mb i pdf)
 Shib-a-visa nr 3 i 2009
(4.07Mb i pdf)
 Shib-a-visa nr 4 i 2009
(4.68Mb i pdf)

2008

 

       nr 4 2008

Shiba-a-visa nr 1 i 2008
(2,9 Mb i pdf-format)

Shib-a-visa nr 2 i 2008
( 7,19Mb i pdf-format)
 Shib-a-visa nr 3 i 2008
(5,01Mb i pdf)
 Shib-a-visa nr 4 i 2009
(4,57Mb i pdf)

 

2007

 

       nr 4 07

Shib-a-visa nr 1 i 07
(5,06M i pdf format)

Shib-a-visa nr 2 i 07
(2,44M i pdf format)

Shib-a-visa nr 3 i 07 
(3,9M i pdf format)

 Shib-avisa nr 4 i 07
(4,73M i pdf format)

2006

Shiba-visa nr 1 i 06
(8.77 MB pdf)
Shib-a-visa nr 2 i 06
(2.64MB pdf)
Shib-a-visa nr 3 i 06
(1.78MB i pdf)
Shib-a-visa nr 4 i 06
(1MB i pdf)

2005

 
 Shib-a-visa nr 1 i 05
(4.2M i pdf)
 Shib-a-visa nr 2 i 05
(15.76M i pdf)
Shib-a-visa nr 3 i 2005
(18,58M i pdf format)
 Shib-a-visa nr 4 i 05
(2.09M i pdf)

2004

 

Shib-a-visa nr 1 i 2004
(17,47M i pdf)
Shib-a-visa nr 2 i 2004
(13,54M i odf)

Shib-a-visa nr 3 i 2004
(4,65M i pdf)

Shib-a-visa nr 4 i 2004
(20,69M i pdf)

2003

 

       
Shib-a-visa nr 1 i 2003
(1,73M i pdf)
Shib-a-visa nr 2 og 3 i 2003
(7,75M i pdf)

  

Shib-a-visa nr 4 i 2003
(5,72M i pdf)

2002

 

       
Shib-a-visa nr 1 i 2002
(2,89M i Pdf)
Shib-a-visa nr 2 i 2002
(7,75m i pdf)

Shib-a-visa nr 3 i 2002
(4,99M i pdf)

Shib-a-visa nr 4 i 2002
(3,23M i pdf)

2001

 

 
Shib-a-visa nr 1 i 2001
(Trykkeri-original)
(2,08M i pdf)

Shib-a-visa nr 2
(Trykkeri_original)
(2,36M pdf-fil)

A4-utgave

Shib-a-visa nr 3
(Pdf-fil på 7,2 M)

Shib-a-visa nr 4
(4,78M i pdf format)

2000

 

       

 Shibanytt nr 1 i 2000
(7,54M i pdf) 

 Shib-avisa nr 2 i 2000
(2,49M i pdf)

 

Shib-avisa nr 4 i 2000
(4,16M i pdf)

1999

 

       

Medlemsblad for NSK nr 1 i 1999
(25,27M i pdf)

Meldemsblad for NSK nr 2 i 1999
(25,57M i pdf)

Meldemsblad for NSK nr 3 i 1999
(16,94M i pdf)

 

1998

 

       
Medlemsblad for NSK nr 1 i 1998
(16,26M i pdf)
 

 

 

Shiba-Nytt

I tiden før Norsk Shibaklubb ble stiftet fantes det en interessegruppe som laget et tidsskrift med navn "Shiba-Nytt". Her finner du skannede kopier av disse utgivelsene.

Shiba-Nytt 1990-1998