Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Klubbeffekter > Rasekompendium

Rasekompendium for Shiba

090904RasekompendietForside_450x303

Interesserte kan kjøpe Rasekompendiet for Shiba for kr 200,- (inklusive porto).

Kompendiet ble godkjent av NKK 6. juni 2009.
Fagkomiteen har bestått av Christen Lang, Helene Nordwall og Lena Sonefors.
Rasekompendiet sendes til NKK, til dommere og dommerelever, til fagkomiteen og de som har bistått komiteen med utformingen av kompendiet, og til sittende styre i NSK.

Rasekompendiet koster kr 200,- Beløpet dekker kostnadene til trykking, konvolutt og porto.

Rasekompendiet kan bestilles hos kasserer:
E-post: kasserer@norskshibaklubb.no

 

Klubbens kontonr.:
9486.05.45343
Betaling til kontoen for de som bor utenfor Norge:
 
IBAN-nummer for denne kontoen er:
NO70 9486 0545 343
Bankens BIC-adresse er
HANDNOKK

God lesning!