Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter

Styremøter i Norsk Shiba Klubb

Her finner du linker til referater samlet etter årstall, samt en oversikt over hvem som sitter, eller har sittet, i styret i de ulike periodene.

Referater fra styremøter

Referatene er lagret etter årstall, og følger ikke styreperioden, som er bestemt fra Årsøte til neste Årsmøte. Det betyr at første halvår har referater fra en styresammensetning, og neste halvår har referater fra en annen styresammensetning, alt avhengig av valget på Årsmøtet. Øverst i referatene står det oppført hvem som deltok på møtet og hvem som har meldt forfall. Slik er vi til enhver tid orientert om hvilket styre som er ansvarlig for et referat.

20182017 |2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |


Fra årsmøte 18.05.2018 til juni 2019 har vi følgende styre:

• Leder Vibeke Standal
• Nestleder Hegel Urdal
• Sekretær Vanja Marie Sigvartsen
• Kasserer Amanda Wad Henriksen
• Styremedlem Frida Dybedal - trakk seg fra vervet i september 2018
• Styremedlem Eivind Mjærum
• Styremedlem Mette Vedal Sustad - trakk seg fra styret i oktober 2018
• Varamedlem Ole Arntzen - rykket opp som fast styremedlem i september 2018
• Varamedlem Kristin Bugge Moe - rykket opp som styremedlem i oktober 2018
• Varamedlem Yumi Hirai


 

Fra årsmøte 02.06.2017 til mai 2018 har vi følgende styre:

• Leder Frank Yoshi Møllevik
• Nestleder Wenche Ulleberg-Bøhmer --- sluttet som nestleder midt i perioden
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Amanda Wad Henriksen
• Styremedlem Hege Urdal --- fungerer som nestleder frem til Årsmøtet i 2018
• Styremedlem Frida Dybedal
• Styremedlem Vanja Marie Sigvartsen
• Varamedlem Helle Sletvold
• Varamedlem Mette Vedal
• Varamedlem Annika Fagernes


 

Fra årsmøte 13.05.2016 til juni 2017 har vi følgende styre:

• Leder Frank Yoshi Møllevik
• Nestleder Wenche Ulleberg-Bøhmer
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Ingrid Alice Kvitberg
• Styremedlem Laila Nagel
• Styremedlem Frida Askeland
• Styremedlem Anders Holmberg
• Varamedlem Helle Sletvold
• Varamedlem Kåre Rygh
• Varamedlem Mette Vedal


 

Fra årsmøte 22. mai 2015 til mai 2016 har vi følgende styre:

• Leder Eilert Årseth
• Nestleder Frank Yoshi Møllevik
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Ingrid Alice Kvitberg
• Styremedlem Solvor Nærland
• Styremedlem Laila Nagel
• Styremedlem Anette Pauline Forsbakk
• Varamedlem Frida Askeland
• Varamedlem Anette Høgvoll
• Varamedlem Lone Filipsen


 

Fra årsmøte 6. juni 2014 til mai 2015 har vi følgende styre:

• Leder Eilert Årseth
• Nestleder Bjarne Jåtten
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Christen Johansen
• Styremedlem Solvor Nærland
• Styremedlem Lone Filipsen
• Styremedlem Anette Pauline Forsbakk
• Varamedlem Hege Urdal
• Varamedlem Anette Høgvoll
• Varamedlem Mildrid Kjøbli


 

Fra årsmøte 8. juni 2013 til juni 2014 har vi følgende styre:

• Leder Ann Margot Whyatt
• Nestleder Bjarne Jåtten
• Sekretær Lisbeth Høyem (for 1 år)
• Kasserer Christen Johansen
• Styremedlem Solvor Nærland
• Styremedlem Torstein Gleditsch
• Styremedlem Lone Fillipsen
• Varamedlem Hege Urdal
• Varamedlem Eirk Knudsen
• Varamedlem Michael Lunde


Fra årsmøte 25.mai 2012 til mai 2013 har vi følgende styre:

• Leder Ann Margot Whyatt
• Nestleder Bjarne Jåtten
• Sekretær Elisabeth Steen --- sluttet som sekretær midt i perioden.

Endring fra 25.10.2012: Sekretær arbeidet er delt mellom Solvor Nærland og Sandra Janzsó

• Kasserer Christen Johansen
• Styremedlem Solvor Nærland --- gjør deler av sekretærarbeidet
• Styremedlem Torstein Gleditsch
• Styremedlem Lone Fillipsen
• Varamedlem Eirik Knudsen
• Varamedlem Sandra Janzso --- rykker opp som styremedlem jfr endring fra 25.10.2012
--- og gjør deler av sekretærarbeidet.

• Varamedlem Michael F. Lunde


Fra årsmøte 10. juni 2011 til mai 2012 har vi følgende styre:

 • Leder Torstein Gleditsch
• Nestleder Ann Margot Whyatt
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Christen Johansen
• Styremedlem Solvor Nærland
• Styremedlem Gro Mandt
• Styremedlem Lone Fillipsen
• Varamedlem Eirik Knudsen
• Varamedlem Sandra Janzso
• Varamedlem Maria Mathiassen


Fra årsmøte 21. mai 2010 til 10. juni 2011 har vi følgende styre:

•Leder Torstein Gleditsch
• Nestleder Ann Margot Whyatt
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Terje Håheim
• Styremedlem Solvor Nærland
• Styremedlem Gro Mandt
• Styremedlem Lone Fillipsen
• Varamedlem Eirik Knudsen
• Varamedlem Eivind Mjærum
• Varamedlem Lise Kommisrud


Fra årsmøte 29. mai 2009 til 21. mai 2010 har vi følgende styre:

• Leder Solvor Nærland
• Nestleder Torstein Gleditsch
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Terje Håheim
• Styremedlem Gro Mandt
• Styremedlem Johanne Bertling (til oktober 2009)
• Styremedlem Lone Fillipsen (fra oktober 2009)
• Varamedlem Lone Fillipsen (til hun gikk inn i styret okt 2009)
• Varamedlem Eirik Knudsen
• Varamedlem Eivind Mjærum


Fra årsmøte 9. mai 2008 til 29. mai 2009 har vi følgende styre:

• Leder Solvor Nærland
• Nestleder Inger Merete Ingebrigtsen
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Terje Håheim
• Styremedlem Torstein Gleditsch
• Styremedlem Torbjørn Ellingsen
• Styremedlem Gro Mandt


Fra årsmøte 9. mai 2008 til 29. mai 2009 har vi følgende styre:

• Leder Solvor Nærland
• Nestleder Inger Merete Ingebrigtsen
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Terje Håheim
• Styremedlem Torstein Gleditsch
• Styremedlem Torbjørn Ellingsen
• Styremedlem Gro Mandt
• Varamedlem Lone Fillipsen
• Varamedlem Tonje Helene Bøe
• Varamedlem Eirik Knudsen


Fra årsmøte 26. mai 2007 til 9. mai 2008 har vi følgende styre:

• Leder Solvor Nærland
• Nestleder Inger Merete Ingebrigtsen
• Sekretær Mary Kallekleiv Ellingsen (til juli 2007)
• Kasserer Terje Håheim
• Styremedlem Torstein Gleditsch
• Styremedlem Laila Nagel (sekretæroppgaver fra juli 2007)
• Varamedlem Sverre Kjøbli
• Varamedlem Tove Holmøy
• Varamedlem Dan Ove Tuven


2006- 26.mai 2007

Leder Bengt Eggen
Nestleder Nils Johan Hætta
Sekretær Paul J Walle
Kasserer Liv Solveig Nilsen
Styremedlem Lise Kommisrud (har trukket seg)
Styremedlem Thomas Henriksen
Styremedlem Bente K Pedersen (har trukket seg)