Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Hundebøker > Artikkel

Generelle hundebøker: J-Å

Bøkene står oppført alfabetisk. 

Article image

Kantarellsøk

av Anders Hallgren og Marie Hansson

Jycke-Tryck AB 1998
ISBN 82-994974-1-8

Boka er neppe til vanlig salg lenger. Men den brukes fremdeles som bakgrunn for soppkurs med hund, også for NSKs eget soppkurs . Boka anbefales, og kan kanskje finnes som bruktbok eller lånt på bibliotek

Kappløp gjennom Alaska

av Lars Monsen og Nina Skramstad

Lars Monsen Outdoors 2003
ISBN 82-995899-3-2

En herlig bok, som beskriver Robert Sørli og hundene hans sin kamp mot seier i Iditarod – verdens lengste og hardeste sledehundløp. Samarbeidet med hundene står sentralt. Hver av hundene blir portrettert.

Klikkertrening for din hund

av Cecilie Køste og Morten Egtvedt

Canis Forlag 2005
ISBN 82-92189-319

Boka gir en grundig innføring i teorien bak klikkertrening, og du lærer hvordan du kan trene inn hverdagslydighet og triks på en artig måte.
Boka er lettlest, og anbefales varmt!

Klikkertrening og dempende signaler

av Emma Parsons

Canis Forlag 2007
ISBN 82-92189-33-5

Boka beskriver hvordan man ved hjelp av klikker kan trene bort aggresjonsproblemer hos hunder

Klikkertrening for utstillingshunden

av Karen Pryor

Canis Forlag 2006
ISBN 10 82-92189-27-0

Boka er et hjelpemiddel til en klar og effektiv måte å kommunisere med hunden på, slik at den forstår hvordan den den skal vise seg i utstillingsringen.

Kontakt – Samspillet mellom deg og hunden din

av Eva Bodfält

Achehoug2006
ISBN 8203233562

Boka ble gitt ut på svensk i 2001 under navnet ”Kontakt Kontraktet”, og har siden blitt elsket på begge sider av grensen. Boka lærer oss hvordan vi kan skape et positivt samspill med hunden gjennom å forsterke dens spontane vilje til å ta kontakt. Kontakt er forutsetning for alt vi ønsker at hunden skal gjøre og lære. Anbelafes varmt!

DVDen Kontakt Kontraktet

av Eva Bodfält

Mio Productions

DVDen er basert på boka over, og viser oss hvordan vi kan skape et positivt samspill med hunden vår gjennom kontakt. Med DVDen følger en studieplan.

Kulturkollisjon mellom hund og menneske

av Jean Donaldson

Canis Forlag 2006
ISBN 82-92189-24-6

Regnes som en av de viktigste hundebøker som er gitt ut i nyere tid. Beskriver alle de misforståelser som skjer mellom hund og menneske fordi hunden blir tillagt tanker og motiv den ikke har. Skisserer positive måter å forholde seg til hunden på.

Lydighetstrening i teori og praksis

av Cecilie Køste og Morten Egtvedt

Canis Forlag
ISBN 8292189181

Grundig bok om konkurranserettet lydighetstrening. Boka tar for seg innlæring av alle appelløvelser i NKKs lydighets- og bruksprøveprogram. All innlæring foregår med positiv forsterkning, og det anbefales teknikker som shaping og targeting, der hunden selv må delta aktivt i læringsprosessen.

Nesearbeid for hund

av Anne Lill Kvam

Landbruksforlaget
ISBN 8252929966

Forfatteren beskriver hundens luktesans og hvordan vi kan stimulere og bruke denne evnen til glede og nytte

Problemhund och hundproblem

av Anders Hallgren

Förlagssystem AB (svensk)
ISBN 915343997

Boka beskriver hvordan man går fram for å analysere hva som er årsakene til hundens problematferd. Først etter at årsakene er funnet, trener man selve symptomene.

På talefot med hunden – De dempende signalene

av Turid Rugaas

Canis Forlag 2000
ISBN 82-92189-00-9

I boka beskrives hundens dempende signaler, og lærer oss å se dem. Riktignok er ikke alle fagfolk enig med forfatteren i alt hun hevder, men like fullt bidrar boka til at vi observerer hunden mer bevisst. Dermed kan vi trene oss til å forstå bedre hva hunden prøver å formidle.

Rasekunnskap

av Agneta Geneborg og Åsa Ahlbom

Canis Forlag 2002
ISBN 82-92189-06-8

I boka beskrives hunderasers opprinnelige egenskaper og arbeidsoppgaver. Det påvirker i høy grad hvordan de enkelte raser oppfører seg til daglig, hvor mye mosjon de trenger og hvilken type aktivisering de krever for å trives. En glitrende god og nyttig bok!

Spårhunden

Spårhunden och lukterna

av Lars Fält, Tobias Gustavsson, Jens Karlsson og Jessica Åberg
Svensk utgave
ISBN 9789 16 3383236
Ny bok. Kan kjøpes fra bl.a. Canis (2011). NOK 329,- 

Uforklarlige krefter hos dyr

av Rupert Sheldrake

Hilt & Hansteen 2003
ISBN 82-7413-582-2

Forfatteren forsket i fem år på uforklarlige hendelser mellom mennesker og dyr. Resultatet er blitt en spennende bok, med beskrivelser av dyr som kan forutse hendelser og katastrofer, dyr som finner veien hjem eller til eier over lange avstander osv. Det skisseres også en mulig forklaring, som man kan tro på eller ikke.

Unghunden

av Mickie Gustafson

Natur och Kultur/LTs förlag 2001 (svensk)
ISBN 91-27-35324-9

Det er i unghundperioden mange får problem med hunden sin. I boka redegjøres det for unghunders ”problematferd” og hvordan man kan finne ut av det.

Valpen – Om kärleksfull valpuppfostran

av Mickie Gustafson

Natur och Kultur/LTs Förlag 2000 (svensk)
ISBN 91-27-35080-0

Boka viser hvordan fortroligheten mellom deg og den lille valpen bygges opp. Du får mange konkrete råd om hva du kan gjøre for å få en glad og harmonisk hund.

Article image

Valping - drektighet, fødsel og valpestell

Valping – drektighet, fødsel og valpestell

Av Anne L. Buvik og Tove Solberg

Vigmostad Bjørke AS 2015

ISBN 978-82-419-1186-6

Boka, som er en klassiker, har nå kommet i ny og forbedret utgave. Den tar for seg hele prosessen med oppdrett av valpekull, fra planlegging via forberedelser og fram til paring, drektighet, valpefødsel og valpestell. Den tar også for seg veiledning av valpekjøpere og ansvar, rettigheter, plikter og regler. Både erfarne oppdrettere og en som skal ha sitt første kull finner systematisk og kvalitetssikret kunnskap formidlet på en lettfattelig måte.

Valping - Håndbok

Et hefte på 34 sider som oppsummerer det viktigste omkring drektighet og fødsel. Heftet inneholder noteringsskjema slik at du kan ha full oversikt over kullet ditt fra paring til levering

viltspor

Viltspor - trening og alvor

Av: Anne Igsi
Gyldendal 1992
ISBN: 8276430090