Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Styret

Norsk Shiba Klubbs styre i perioden 2018-2019

Shibaklubbens postadresse og epostadresse er administrert av sekretæren i klubben. Bruk denne adressen ved formelle henvendelser og forespørsler til klubben. På forhånd takk!

Nytt styre ble valgt på Årsmøtet 18.05.2018.

Datoer for styremøter andre halvdel av 2018 og første halvdel av 2019

 

| 05.06.2018 | 14.08.2018 | 11.09.2018 | 16.10.2018 | 13.11.2018 | 11.12.2018 |

| 08.01.2019 | 12.02.2019 | 12.03.2019 | 09.04.2019 | 14.05.2019 |  

Frist for å sende inn saker til behandling på styremøtene er 2 uker før det aktuelle møtet.

Styret forbeholder seg retten til justering av datoer dersom dette er hensiktsmessig i forhold til årsmøtesaker/-arbeid.


 

Innkalling til neste styremøte finnes her: Innkalling til møte 13.11.2018

 


 

Styrets myndighet og plikter er beskrevet i klubbens organisasjonshåndbok. Denne kan lastes ned HER.

 


Presentasjon av styret i NSK

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til alle styremedlemmene og noen har foto av seg og sin/e shiba/er.

Leder

VibekeStandal2_160x160.jpg
Vibeke Standal
Ambjørvegen 361
2838 Snertingdal
Mobil: 93 26 06 76
E-post: standal79@hotmail.com

 

Nestleder

HegeUrdal_160x113.jpg
Hege Urdal
Kjerringbråten 4 E
1730 Ise
Telefon: 41 41 71 24

Sekretær og klubbens adresse:

Klubbens adresse:
Vanja Marie Sigvartsen
Tomasjordnes 43-402
9024 Tomasjord
Mobil: 95 16 22 17
E-post: Sekretar@norskshibaklubb.no

 

Kasserer

Amanda_W_Henriksen_160x179.jpg
Amanda Wad Henriksen
Agathe Grøndahls gate 34
0478 Oslo
Telefon: 92 24 11 17
E-post: kasserer@norskshibaklubb.no
 

Styremedlem

OleArntzen_160x227.jpg
Ole Arntzen
Myrdalskogen 202
5117 Ulset
Telefon: 48 16 26 91
E-post: olea@uib.no

Styremedlem

EivindMjaerum_160x120.jpg

Eivind Mjærum
Lysåveien 100
1827 Hobøl
Mobil: 95 78 20 85
E-post: eivind.mjaerum@mjaerumhogda.no

Styremedlem

KristinBuggeMoe_160x213.jpg
Kristin Bugge Moe
Sveligata 13
7300 Orkanger
Mobil.: 93 28 43 72
 

1. Varamedlem

YumiHirai_160x166.jpg
Yumi Hirai
Rødhettestien 1
9010 Tromsø
Mobil.: 48 07 96 96
 

 

Revisor:

Per Oddvar Sæth

Vararevisor:

Janne Lanneskog


Valgkomité:

Valgkomité

Tone B. Nilsen
Riseveien 309
4820 Froland
Mobil: 48 15 31 90

Valgkomité.

LoneFilipsen_2016_161x107.jpg
Lone Filipsen
Noravinden 23A
9015 Tromsø
Mobil: 99 59 40 74
E-post: hfilips@online.no

Valgkomité

Gro_Karete_Bratveit_160x160.jpg
Gro Karete Bråtveit
Kreklingveien 21
4353 Klepp Stasjon
Mobil: 91 61 46 83
E-post: grokaretebratveit@gmail.com
 
 

Vara til Valgkomiteen:

1. vara: Gullborg R Knudsen
2. vara: Irene Smith-Jahnsen
3. vara: Maiken F Brenden