Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Handlingsplan for NSK

Handlingsplan for NSK i perioden 2018-2019

logo

Handlingsplanen er vedtatt på årsmøtet 18.05.2018

 

Prioriterte saker i perioden:

* Skaffe mer informasjon om hvilke hudproblemer og allergier som finnes i rasen shiba, jvf prioriterte strategier og mål i RAS. Vi vil forsøke å få til en kartlegging i samarbeid med Norges veterinærhøgskole samt praktiserende veterinærer.

* Være observant på rasenes temperament med tanke på tendens til aggresjon og skyhet, jvf prioriterte strategier og mål i RAS

* Planlegge oppdretterkonferanse 2019 og dommerkonferanse 2020

* Gjennomføre revisjon av RAS til behandling på årsmøtet 2019.

* Arrangere utstilling på Hunderfossen under Japanspesialen i pinsen 2019 i samarbeid med NAK. Samarbeidet omfatter også felles påmelding og kiosk. I tillegg vil vi selge NSKs klubbeffekter. I tilknytning til NSKs utstilling skal alle klubbens raser fotograferes. Bildene vil brukes i medlemsbladet sammen med kritikkene fra utstillingen.

* Gi ut 4 nummer av medlemsbladet Shib-a-visa. Innholdet skal fortsatt være en blanding av fagstoff, informasjon og beretninger. En måned etter at medlemmene har fått papirutgaven, publiseres bladet på klubbens nettside.

* Klubbens hjemmeside skal fornyes så fort som mulig, enten ved å omarbeide den gamle eller ved å lage en ny. Øke formidling og kommunikasjon også via klubbens gruppe på Facebook og deling av bilder på Instagram.

* Oppmuntre til aktiviteter og kurs i distriktene. Støtte distriktskontaktene i deres arbeid og bidra til økt informasjon, bl.a. om rasenes bruksområder.

* Vise fram klubben og rasene ved å delta på Dogd4All og ved samarbeid mellom distriktskontakter.

* Ha fokus på nye klubbeffekter og klubbkalender av høy kvalitet for å profilere rasene og for å skaffe inntekt til klubben.

* Sende ut informasjon til nye eiere av klubbens raser.

* Spre kunnskap om NKK sitt arbeid innen etikk for avl, oppdrett og hundehold, slik at kompetansen innen genetikk, avl, helse og etiske spørsmål økes hos våre oppdrettere, eiere av hannhunder som brukes i avl og andre medlemmer.

* Delta på NKK sitt Representantskapmøte (RS)