Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Handlingsplan for NSK

Handlingsplan for NSK i perioden 2016-2017

logo

Handlingsplanen er vedtatt på årsmøtet 13.05.2016

Prioriterte områder i perioden:

* Skaffe mer informasjon om hvilke hudproblemer og allergier som finnes i rasen  shiba, jvf prioriterte strategier og mål i RAS. Vi vil forsøke å få til en kartlegging i samarbeid med Norges veterinærhøgskole samt praktiserende veterinærer.

* Være observant på rasenes temperament med tanke på tendens til aggresjon og skyhet, jvf prioriterte strategier og mål i RAS

* Arrangere oppdretterkonferanse tidlig i 2017

* Arrangere styresamling i Sparbu i høst

* Arrangere utstilling på Hunderfossen under Japanspesialen i pinsen 2017 i samarbeid med NAK. Samarbeidet omfatter også felles påmelding og kiosk. I tillegg vil vi selge NSKs klubbeffekter. I tilknytning til NSKs utstilling skal alle klubbens raser fotograferes. Bildene vil brukes i medlemsbladet sammen med kritikkene fra utstillingen.

* Gi ut 4 nummer av medlemsbladet Shib-a-visa. Innholdet skal fortsatt være en blanding av fagstoff, informasjon og beretninger. En måned etter at medlemmene har fått papirutgaven, publiseres bladet på klubbens nettside.

* Klubbens hjemmeside skal fornyes, enten ved å omarbeide den gamle eller ved å lage en ny. Øke formidling og kommunikasjon også via klubbens gruppe på Facebook og deling av bilder på Instagram.

* Oppmuntre til aktiviteter og kurs i distriktene. Støtte distriktskontaktene i deres arbeid og bidra til økt informasjon, bl.a. om rasenes bruksområder.

* Vise fram klubben og rasene ved å delta på Dogd4All og ved samarbeid mellom distriktskontakter og regionsavdelinger i NKK på Hundens dag.

* Ha fokus på nye klubbeffekter og klubbkalender av høy kvalitet for å profilere rasene og for å skaffe inntekt til klubben.

* Sende ut informasjon til nye eiere av klubbens raser.

* Spre kunnskap om NKKs arbeid innen etikk for avl, oppdrett  og hundehold, slik at kompetansen innen genetikk, avl, helse og etiske spørsmål økes hos våre oppdrettere, eiere av hannhunder som brukes i avl og andre medlemmer.

* Delta på NKKs Representantskapmøte (RS)