Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Vandrepremier > Artikkel

Årets utstillingshund

Poeng regnes bare etter plassering i rasen, ut fra resultater som klubben får tilsendt fra utstillingsarrangøren (endring i reglene når det gjelder antall deltakere for Årets utstillingshund trådte i kraft 01.01.2010).
 
Poeng for resultater fra FCIs verdensutstillinger, europautstillinger og circuitutstillinger i tilknytning til disse:
Alle klassevinnerne på slike utstillinger (uten tradisjonell BHK/BTK) som ikke blir BIR/BIM, får poeng som om de var blitt 2BHK/2BTK
 
- Poeng regnes etter følgende nøkkel:
 
  1-10 deltakere 11-24 deltakere 25-> deltakere
BIR 5 10 15
BIM 4 8 12
2 BHK/BTK 3 6 9
3 BHK/BTK 2 4 6
4 BHK/BTK 1 2 3
 
Ved poenglikhet skjer rangering etter følgende kriterier:
1. Antall utstillinger
2. Antall BIR
3. Antall BIM
4. Plasseringer BHK/BTK
5. Antall deltagere på utstilling
6. Innbyrdes plassering på samme utstilling
 
- Inntil 5 resultater i løpet av året blir tellende
- Inntil 1 utenlandsk resultat kan telle med blant de 5. I dette tilfellet må eier gi beskjed om hvilken utstilling. Gjelder det en utstilling i et nordisk land, trengs ikke å sende inn kopi av katalog og kritikk (resultatene er tilgjengelige i database). Fra utstilling i land som ikke har slik database, må dette sendes inn av eier.
- Lista som viser Årets utstillingshund, med nr 2, 3, 4 osv, brukes til å finne fram til de andre titlene. Dvs at den veteran som kommer høyest opp på listen, blir Årets veteran. Den junior/unghund som kommer høyest opp på listen, blir Årets junior/unghund. Listen brukes også for å finne fram til Årets oppdretter.
- Endringer i systemet skal normalt tre i kraft fra starten av det neste kalenderåret.
 
Aarets_utstillingsshiba_pokal.jpg