Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 08.01.2015

Tilstede: Eilert, Bjarne, Solvor, Lone, Anette H, Lisbeth
Forfall: Hege, Christen
Ikke til stede: Anette F., Mildrid

Sak 1/15 Godkjenning av referat 15/12-14
Referat godkjent med endringer.

Sak 2/15 Post/info
*Fra NKK: Info om kjøring av kontingentkrav 2015. Til orientering
*Fra NKK: For klubber som kan velge bort storcert som championatkrav. Til orientering

Sak 3/15 Utstillinger 2016
Gjennomgått søknader og valgt utstillinger vi ønsker å si ja til. Svar sendes til klubbene.

Sak 4/15 Styresamling
Klubbhåndbok blir et hovedtema. Videre samarbeid i styret og forberedelser til årsmøtet. Vi ser også litt på rutiner rundt vandrepremiene og oppfølging av RAS. Flere emner kan sendes til Lisbeth.

Sak 5/15 Ny klubbeffekt
Laila Nagel foreslår strikkede putetrekk som ny klubbeffekt. Styret takker for initiativet. Laila foreslår å strikke opp et lite lager som legges frem for salg på Spesialen. Pris fastsettes på samlingen.

Sak 6/15 Eventuelt
Ingen saker

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode