Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 01.12.2015

Tilstede: Frank, Solvor, Laila, Lone, Anette H. og Lisbeth

Forfall: Ingrid Alice og Frida

Ikke møtt: Anette F.

Sak 63/15 Godkjenning av referat 27/10
Referatet godkjent.

Sak 64/15 Brev fra Eilert 
Eilert Årseth har trukket seg som leder pga manglende kapasitet. Resten av styret tar dette til etterretning. Frank blir fungerende leder frem til årsmøtet. Solvor blir fungerende nestleder frem til årsmøtet. Frida rykker opp som vanlig styremedlem frem til årsmøtet.

Sak 65/15 Post/info
Fra NKK: Oppnevnelse av personer til Særkomite for utstilling. Til info
Fra NKK: Søknad om elevstatus, Elin Normannseth. Vi har ingen innvendinger.

Sak 66/15 Økonomi
Samme status som sist.

Sak 67/15 Brev fra Norsk american akita klubb (NAAK) 
Norsk akita klubb (NAK) ønsker fellesmøte med oss for å diskutere og lage et felles svar. Vi foreslår et møte med NAK mandag 14/12. Vi er glade for den positive tonen i brevet fra NAAK og er åpne for å samarbeide på områder der det er mulig. Når det gjelder Japanspesialen , kom det frem i tidligere evalueringer at deltakere ikke ønsker to utstillinger på samme dag og heller ikke å bruke mandag til utstilling.

Sak 68/15 Japanspesialen 2016
- Det er ikke aktuelt å endre opplegget for 2016. Vi står på tidligere vedtak og planer.   
- Kan vi arrangere et foredrag i løpet av helgen? Vi vil gjerne tilby dette, men det er avhengig av tid og antall påmeldte. Hvis vi skal ha et seminar, ønsker vi at det starter senest 16.00-16.30.

Sak 69/15 Shibavin 
Vi er prinsipielt mot at klubben skal være engasjert i salg/formidling av alkohol.

Sak 70/15 Kontaktpersoner
Det er fortsatt noen som ikke har svart. Det sendes ut en henvendelse til, med frist. Hvis de ikke svarer da, må vi oppnevne nye.

Sak 71/15 Info til nye valpekjøpere
Vi prioriterer å få dette på plass til neste styremøte.

Sak 72/15 Soppkurs
Pris fra foreslått instruktør er veldig høy. Vi ber Frida sjekke evt andre instruktører.

Sak 73/15 Eventuelt
Vi må ikke glemme Klubbhåndboken.


Neste møte 12/1 kl 20.30

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode