Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Oversikt over NSK styremøter høst og vinter 2007

Medlemmer kan levere inn saker de ønsker at styret skal diskutere / behandle. Det er fint om sakene sendes inn i god tid før styremøtedatoen, slik at alle i styret kan få tid til å sette seg inn i saken/e før møtet avvikles.

Styremøter i Norsk Shiba Klubb i siste halvår av 2007:

- tirsdag 19. juni 2007 - referat 

- tirsdag 14. august  2007 - referat

- tirsdag 11. september 2007 - referat

- tirsdag 16. oktober 2007 - referat

- tirsdag 13. november 2007 - referat

- tirsdag 11. desember 2007

Vel møtt!

Hilsen Solvor Nærland
Styreleder