Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra møtet 18.03.2010

Til stede: Solvor, Torstein, Terje, Lone, Gro, Eivind, Lisbeth

Forfall: Eirik og Torbjørn

Sak 17/10 Post/info
a. Svein Helgesen har fullført aspirantarbeid,
b. NKK søker oppdretter/valpekull på Østlandet, infoen ligger allerede på hjemmesiden.

Sak 18/10 Dommerseminar
- Rica Hotell Gardermoen 6. november 2010
- Økonomi: dagpakke kr 525 x 25 = kr 13 125, støtte fra NKK kr 7000. Gjenstående å betale kr 6125
- Vi dekker reiseutgiftene til styremedlemmer som ønsker å delta, og ser på muligheten for varamedlemmer som ønsker å delta, når det nærmer seg.
- Christen har tatt kontakt med dommerforeningen for å få annonse inn på deres nettside. Vi justerer program for start kl 10.00
- Vi lager ”mal” for søknad om reiseutgifter for dommerne som vi sender med invitasjonen.
- De som stiller med hunder, får dekket kjøring. Vi undersøker med hotellet om alternativ enkel servering.

Sak 19/10 Helsekartlegging
- Status per 16. mars er 283 besvarelser. Alle oppfordres til å ”purre” på venner og kjente.
- Målet er å presentere resultatene på årsmøtet.

Sak 20/10 Japanspesialen 2010
- Avtalen mellom de 3 klubbene godkjennes av styret. Styret får hele tiden oppdaterte versjoner av arbeidsdokumentet.

Sak 21/10 Årsmøtet 2010
- Styret jobber videre med egne saker eller forslag til årsmøtet.

Sak 22/10 Representantskapsmøte i NKK lørdag 24. april
- Vi melder på Solvor, og spør om Laila Nagel vil være vara, Solvor ansvarlig
- Påmeldingsfrist 3. april, Lisbeth ansvarlig
- Saksliste/-dokumenter kommer seinere

Sak 23/10 Kursannonser fra samarbeidende klubber
- Vi sier ja til arrangement i regi av klubber. Lisbeth undersøker om aktuelt arrangement.

Sak 24/10 Eventuelt
- Styremøter: 15. april, 11.mai
- Plassering av stand på Dogs4All: Vi ønsker samlokalisering med NAK og ikke plassert ytterst.

Referent Lisbeth