Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra NSK styremøte 21. mai 2014

Tilstede: Ann Margot, Christen, Bjarne, Hege, Solvor, Torstein, Lisbeth
Forfall: Lone Ikke møtt: Eirik, Mikael

Sak 36/14 Godkjenning av referat fra 29/4-14
En endring, deretter godkjent.

Sak 37/14 Post/Info
*Fra NKK: Referat fra Ekstraordinært RS: Tatt til etterretning
*Fra NKK: Ny utgivelsesplan for Hundesport: Tatt til etterretning, men vi synes dette er veldig synd
*Fra Dog4All: Tilbud om stand. Vi er allerede påmeldt.

Sak 38/14 Økonomi
Litt lavere kontingentinngang enn budsjett, vi må jobbe med rekruttering. Vi ligger greit an i forhold til budsjett, og likviditeten er god.

Sak 39/14 Årsmøte/Spesialen
Årsmøtepapirene sendt i rett tid. Lokale bestilt med kaffe/te og frukt
Ann Margot deler ut vandrepremier mellom hanner og tisper. Lisbeth lager diplomer.
Styrets medlemmer oppfordres til å melde seg til dugnad.

Sak 40/14 Dommerkonferanse 2015
Vi fortsetter planlegging for helgen 24-25/1-15 
Frist søknad NKK 1.juni. Christen, Ann Margot og Lisbeth får ansvar for å ferdigstille søknad.

Sak 41/14 Bruk av web-adresse
Vi bruker www.norskshibaklubb.no 

Sak 42/14 Statusrapport for Distriktskontakter
Bjarne har vært i kontakt med alle, og alle sier seg villige til å ha vervene i 2 år.

Sak 43/14 Vandrepremie, fortsatt fra sak 33/14 
Styret opprettholder at det ikke skal opprettes nye vandrepremier i klubben. Vi ønsker heller ikke vandrepremier som administreres av medlemmer. Styret har tidligere snakket om kanskje å redusere antall vandrepremier, men kommet til at foreløpig beholdes de allerede oppsatte vandrepremier. Eneste som er mulig å gi, er gavepremier til Spesialen, som utdeles for en gang til vinner etter givers kriterier.
Styret beklager at beskjeden ikke ble gitt to uker tidligere, dvs like etter at vedtak ble gjort i styremøte 28/4

Sak 44/14 Klubbeffekter
Det har vært mye frem og tilbake med firmaet, men nå er det klart at vi ikke rekker å få dem til Japanspesialen, men til høsten. Dogs4All blir flott salgsarena, med smaksprøver!

Sak 45/14 Godtgjørelser
Styret skal i første styremøte etter hvert årsmøte se på om noen av klubbens medlemmer har gjort seg fortjent til en oppmerksomhet fra klubben.

Sak 46/14 Eventuelt
Poengberegning for utenlandsutstillinger gis etter gjeldende regler;  Poeng for utstillinger uten tradisjonell BHK/BTK gis bare ved FCIs europavinner- og verdensvinnerutstillinger og curcuitutstillinger i tilslutning til disse.