Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 04.10.2017

Tilstede: Frank, Wenche, Amanda, Vanja, Frida, Helle, Mette og Lisbeth
Forfall: Hege og Annika

Sak 51/17 Taushetserklæring 
Frank og Mette bekrefter å ha lest og akseptert erklæringen.

Sak 52/17 Godkjenning av referat
Referatet fra 6/9-17 godkjent

Sak 53/17 Post/Info
*Fra NKK. Disiplinærlisten til info
*Fra NKK. Disiplinærsak fra Spesialen. Saken er behandlet i NKK og utstiller er tildelt en advarsel. Vi sier oss dermed ferdig med saken. 
*Fra NKK. Frist for å søke om prøver. Info sendt til Laila.
*Fra NKK. Høring: Regelverk for mentaltester. Frist 18/12. Vi føler at dette ikke er noe vi har kompentanse om og vi velger derfor å ikke svare på denne.
*Fra NKK. Høring: Nytt blodspor. Frist 11/11. Wenche kontakter Ingrid Alice og Laila og ber dem se gjennom og komme med innpill. Og det legges i tillegg ut på Facebook for innspill.
*Fra NKK. Info om kilometergodtgjørelse. Tas til etterretning.
*Fra NKK. Info om Sunnhetsutvalget. Tas til etterretning.

Sak 54/17 Økonomi
Klubben har stabil økonomi, og det kommer penger inn fra ulike kurs og aktiviteter. 

Sak 55/17 Ungdomspris på klubbens kurs 
Vi innfører: Rabatt for alle medlemmer(eller medlemmers barn) inntil 16 år inntil 20 % i rabatt, avgrenset nedad til kostpris for kurs. Dersom instruktør har egne rabatter gjelder disse. Instruktører må avgjøre om alder på deltakere. 

Sak 56/17 D4A 
*Status; Vi har fått stand ved siden av NAK og NAAK, og er påmeldt til raseparaden. Noen har meldt seg til å stå på stand. Det blir flere på stand samtidig og litt lengre økter enn før. 
*Retningslinjer for de som står på stand. 
De som står på stand skal i hovedsak snakke om rasen og dens kvaliteter, og forholde seg nøytrale til oppdrettere. Det skal henvises til liste over oppdrettere fra hjemmesiden. Amanda sjekker hvem som har betalt og lager liste ut fra den oversikten.

Sak 57/17 NKK Representantskapsmøte (RS) 4-5/11-17
*Forberedende møter med Raseklubbenes Fellesallianse (RFA)
Wenche har vært på et møte, litt briefing og plan for møter fremover, etter at papirene kommer ut. Nye møte 9/10, 23/10 og 3/11. 
*Info om RS, info om påmelding og praktisk info fra NKK
Wenche deltar for oss og Amanda blir vara. Amanda ordner påmelding.

Sak 58/17 Effekter
*Kalender. Vi velger å ikke lage kalender for 2018. Hvis det blir stor etterspørsel, vurderer vi å lage en kalender fra mai-18 til des-19.
*Nye t-skjorter. Vi avventer nye t-skjorter satser på å ha ferdig til neste års Spesial. Lisbeth sjekker priser og farger på t-skjorter, collegegensere og fleecejakker
*Andre effekter. Vi tenker på alternativer til neste møte. Enkle effekter! 
*Promotere refleksskjerf på Facebook og hjemmesiden, Frank ser hva som finnes. Fotokonkurranse; Hund med refleksskjerf. Premieres med t-skjorte og pepperkakeform.
*Amanda prøver å få ren-tegnet klubbmotivet. Eventuelt sjekker Wenche mulighetene.

Sak 59/17 Eventuelt

Neste møte torsdag 2/11 kl 20.00