Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 06.09.2017

Tilstede: Wenche, Vanja, Annika, Frida, Helle, Amanda og Lisbeth
Forfall: Hege, Frank, Mette

 

Sak 43/17 Taushetserklæring 
Alle deltakere bekrefter å ha lest og akseptert erklæringen

Sak 44/17 Post/info
*Disiplinærsak fra Japanspesialen. Status: Saken er sendt til NKK og er under behandling.
*Oppdretterkonferansen. Innspill fra Solvor tas til etterretning og oversendes til de som skal planlegge neste konferanse. 
*Referat fra NKKs dialogmøte 23/5. Tas til etterretning.|
*Forslag til NKKs RS. Klubben har sendt inn ønske om endring av fullcertordningen, tidspunkt for RS og antall internasjonale utstillinger.
*Forenklet verving av nye eiere. Amanda sender informasjon til oppdrettere om mulighet til å melde inn valpekjøpere og er i kontakt med NKK for å kunne bruke systemet bedre. 

Sak 45/17 Økonomi
Klubben har solid økonomi og det kommer penger inn fra kurs.

Sak 46/17 Bytte av DK Østlandet
Amanda vil prioritere kassererjobben og Maiken Brenden blir ny DK for Østlandet.

Sak 47/17 Spørsmål kurskoordinator 
Laila Nagel får tilgang til Klubbsystemet slik at hun kan ta ut medlemslister og administrere prøver og lignende
Laila får også mulighet til å arrangere og administrere en bevegelig blodsporprøve.

Sak 48/17 Dogs4All 2017
Amanda følger opp påmeldingen, sjekk påmelding til raseparade samtidig. 
Wenche ansvarlig for stand. Vi trenger folk til å stå på stand 3 dager. 

Sak 49/17 Styrets arbeid 
*Klubbside hos NKK. Info om pålogging.
*Ansvarsområder. Vi prøver en ”fadderordning” der høringer får en oppfølgingsansvarlig i styret. Høringer tildeles fra gang til gang.

Sak 50/17 Eventuelt
*Vi må sende ny melding til Brønnøysundregisteret
*Utstyr MÅ vaskes når det er brukt på Japanspesialen. Grillen er ødelagt.

Neste møte 4/10 kl 19.30