Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 14.12.2016

Tilstede: Helle, Laila, Frida, Mette, Lisbeth
Forfall: Ingrid Alice, Kåre. Frank

Sak 108/16 Godkjenning av referater
Referat Styresamling 22-23/10 Godkjent
Referat 23/11 Godkjent


Sak 109/16 Endringer i styret
Anders Holmberg trekker seg fra sitt verv som styremedlem. Varamedlem Helle Sletvold rykker inn som fast styremedlem frem til årsmøtet 2017.
Wenche Ulleberg-Bøhmer innvilges permisjon fra verv som nestleder til 15. januar. Varamedlem Mette Vedal overtar som nestleder i perioden.

Sak 110/16 Post/info
*Fra NKK; Høring - Reviderte "Utdanningsregler for bruksprøvedommere" frist 26/2-17. Ingen av våre medlemmer er aktive i dette, så vi føler at vi ikke har noe å bidra.
*Til NKK; Søknad om mulighet for å registrere hunder fra KKA sendt til NKK. Mette bekrefter at info etterspurt fra NKK er tatt med i søknaden.

Sak 111/16 Økonomi
Ingen store endringer siden sist. Regnskap for Japanspesialen vil foreligge om kort tid.

Sak 112/16 Oppdretterseminar
Hotell booket. Kursavgift dekker opphold. Kortere avbestillingsfrist mot hotellet 16/1. 30 rom bestilt.
Bekreftet foreleser; Kim Bellamy, NKK, Anne Merete Rønning, MH/Valpetest, Sunnhetsutvalget NSK, RAS og Avlsrådsseminar, Mette Vedal, NKK Atferdseminar.
Ønskede emner;  Fått navn på hudspesialist av Frode Lingaas. Vi leter fortsatt etter foreleser for anatomi. Ønsker fortsatt innlegg om patella luksasjon, vi spør Kim B om å si noe om dette, som back up.

Sak 113/16 Distriktskontakter
Distriktskontakt Vestlandet:  Gullborg Knudsen går inn som DK.

Sak 114/16 Oppsummering årsplan
Saken utsettes.

Sak 115/16 Høring om nytt regelverk konkurranse blodspor
Utkast til svar godkjennes og sendes NKK umiddelbart.

Sak 116/16 Eventuelt
Ingen saker

Neste møte bestemmes via mail før jul.