Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 16.04.2015

Tilstede: Solvor, Hege, Eilert, Mildrid, Lone, Lisbeth

Forfall: Christen

Ikke møtt: Anette H, Bjarne, Anette F

Sak 23/15 Godkjenning av referat 
Referat 14-15/2-15 godkjent

Sak 24/15 Post/Info
Oslo Pet show 14-15/11-15 Vi deltar ikke, vi skal ha stand på EDS og ser ikke at vi har økonomi og ressurser til også å delta på denne.
Hamar Hundefestival 15-16/5-15 Vi sender invitasjonen videre til Distriktskontakt Ingrid A Kvitberg
Hundens dag 30/5-15 Vi sender invitasjonen videre til alle Distriktskontaktene
Fra NKK: Dialogmøter i april. Vi kunne tenke oss å ha en representant til tema Utstilling torsdag 26/4. Vi spør Anette H kan dra.
Fra NKK: Korrektur terminlister 2016, frist 1/5-15. Vi har gjennomgått listen og slettet noen som har lagt oss til uten å ha fått klarsignal.
Utgående brev til shibaeiere fra Finnmark. Til orientering.

Sak 25/15 Økonomi 
Christen hadde sendt ut en god orientering, og vi ser at klubben har en sunn og god økonomi.

Sak 26/15 Årsmøtet
Beretning: Godkjent med endringer
Handlingsplan:  Godkjent med endringer
Regnskap:  Regnskapet er sendt til revisor. 
Budsjett:  Godkjent
Revisjonsberetning: Er etterspurt, hvis den ikke kommer i tide, sender vi ut papirer uten.
Saker til årsmøtet: Fast sak fra styre om kontingent er OK
Kommentarer fra NKK til vedtektene. Vi tar med endring i § 3-4, og ser på utforming av §4-3Vi ønsker å beholde nummerering.

Sak 27/15 Treningssamling blodspor Østlandet 26-28/6 
Styret er veldig positive til tiltaket og ønsker lykke til med arrangementet.

Sak 28/15 Oppfølging av saker fra styresamlingen
Pris på fargetrykk i Shib-a-visa. Fargetrykk vil øke prisen markant. Bare en økning til 25% farge vil nesten doble trykkekostnaden. Styret velger derfor å fortsette som i dag, med farge på omslag.
Bruk av info fra NKK/DogWeb; NKK sier det er OK å bruke opplysninger fra DogWeb til å finne adresser på nye eiere, for å sende dem info om rasen og klubben.
Facebookside. Siden er opprettet og vi ønsker å se på hvordan vi kan bruke den best mulig
Håndboken.  Mye ble gjort på møtet og vi fortsetter arbeidet etter årsmøtet.

Sak 29/15 Eventuelt
Ingen saker

Neste møte 12/5