Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 22.02.2016

Tilstede: Frank, Solvor, Laila, Frida, Lone og Lisbeth. Anette H fra sak

Forfall: Ingrid Alice

Ikke møtt: Anette F.

Sak 14/16 Godkjenning av referat. Referat godkjent.

Sak 15/16 Post/info
*Fra NKK: Høring om endring av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Frist 1/5. Sendes til SU for uttalelse. Må være klar til neste styremøte.
*Fra NKK: Høring om avtale med NJFF. Utsettes til neste møte.Frist 2/5. 
*Fra NKK: Hunden dag 28/5. Vi oppfordrer distriktskontakter og medlemmer til å undersøke om det arrangeres lokale arrangement i nærheten, og evt delta hvis man har anledning. Sjekk med din NKK-region om det skal skje noe der du bor.
*Fra NKK: Arbeidsgruppe blodspor –konkurranse oppnevnt. Tas til etterretning

Sak 16/16 Økonomi
Det har ikke vært store kostnader så langt i 2016. Så langt registrert 271 medlemmer. Rutine med utsending av infobrosjyre til nye medlemmer er igangsatt. Siste info til regnskap er inne. 

Sak 17/16 Ny redaktør for Shib-a-visa 
Redaktørene trekker seg etter nr 1/16.  De lager etterlysning i bladet. Vi venter til utgivelsen av bladet før vi legger ut på hjemmesiden og Facebook. Vi ber om å får samme annonse som i bladet.
Det må inn i instruks for redaktør at nr 1/16 må utgis senest 10 uker på årsmøtet pga frist for kunngjøring.

Sak 18/16 Endringer i SU
Solvor trekker seg fra SU.  SU må ha et møte for å finne en hensiktsmessig framdrift for SU.

Sak 19/16 Kurs
Planer for 6 kurs i 2016 så langt. Distriktskontakter som ønsker kurs, bes ta kontakt med Laila Nagel for muligheter og informasjon.

Sak 20/16 Tegnekonkurranse
Info/annonse kommer i bladet og vil også bli lagt ut på nett. Premie blir valgfritt plagg med nytt trykk. Frist 1/4.

Sak 21/16 Kontaktpersoner
Frank har sendt ut enda en mail, og fått noen tilbakemeldinger. Noen har fortsatt ikke svart og der må vi finne noen nye, eller vurdere behovet. Tas opp igjen på neste møte.

Sak 22/16 Dommerkonferanser og oppdretterseminar
Vi ønsker at oppdretterseminar skal arrangeres hvert 4. år. Dommerkonferanser tidfestes ikke, men arrangeres når vi har kapasitet og ressurser til gjennomføring og ikke samme år som oppdretterseminar.

Sak 23/16 Useriøs valpekjøper
Oppdrettere som opplever negative interessenter/valpekjøpere oppfordres til å selv kontakte/varsle andre oppdrettere i klubben. 

Sak 24/16 Organisasjonshåndbok 
Gjennomgått siste utkast og gjort noen endringer. 

Sak 25/16 Eventuelt
*Oppdatering av hjemmesiden. Vi innkaller Harriet og Christen J til neste styremøte.
*Refleksskjerf; Vi må kjøpe skjerf og sende til trykkeri. Vi må undersøke hvor de kan kjøpes.

Neste møte 15/3 kl 20.00