Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 22.03.2017

Tilstede: Frank, Wenche, Laila, Ingrid Alice (IA), Helle og Lisbeth
Forfall: Frida og Kåre

Sak 18/17 Godkjenning av referat 15/2-17
Godkjent via mail tidligere.

Sak 19/17 Post/Info
*Norsk eurasierklubb beklager at våre raser var tatt med i første utkast til utstillingsannonse. De korrigerer annonsen
*Fra NKK ang endringer i standarder; ”Standarden gjelder frem til endringene er gjort.
De ny standardene er oversendt standardkomiteen.”
*Fra NKK Høring om medlemssøknad fra Norsk agilityforening.  
*Fra NKK Høring om registrering av alvorlig arvelig sykdommer i DogWeb  Frist 22/5. Vi er positive og sender saken til SU for utkast til svar.
* Fra NKK Informasjon om dommerelever på våre raser; Arild Berget og Karl Eddie Berge. Wenche sender rasekompendium til kandidatene.
*Fra NKK Vurdering av status i forhold til merverdiavgiftsplikt. IA sier at dette ikke vil angå oss.
*Fra NKK Fakturakopi på papir. Tas til etterretning.
*Fra NKK Spørreundersøkelse BSI Frist 15/5 Vi er positive og sender saken til SU for utkast til svar.
*Fra NKK Korrektur terminliste 2018 Frist 15/4.

Sak 20/17 Økonomi
Stadig innbetalinger av kontingent. Vi har fortsatt stabil økonomi.

Sak 21/17 Japanspesialen 
*Status fra utstillingskomiteen sendt ut. Utstilingskomiteen er i rute. Mangler ansvarlig for grillfest.
*Fotografering av deltakende; Solvor tar oppgaven for begge klubbene. Solvor og Lone får genser som honorar. Klubben stiller med telt. Wenche låner bort utstillingsbord. Laila kontakter Solvor og hører om annet nødvendig utstyr.

Sak 22/17 Årsmøtet 2017
*Status Beretning og Handlingsplan; Det jobbes med Handlingsplan og Beretning. Sendes ut og behandles/ferdigstilles på neste møte. 

Sak 23/17 Oppdretterseminar 2017
*Oppdretterseminar blir 16-17/9 på Gardermoen, Best Western. Samme pris som tilbud i vår.
*Status foredragsholdere; Bekreftet Kim Bellamy, lørdag. Anneth Winger, MH-beskriver/dommer.
Mulige; Michelet, veterinær, ortoped/kirurg. Bugge-Moe; Hundemassasje. Stein Dahl, veterinær,  hud.

Sak 24/17 Blodsporprøve 
Info lagt ut på FBside for prøver og på klubbens sider. Annonse kommer i bladet.
Laila har kontroll over arrangementet.

Sak 25/17 Terminliste 2018 
Søknader i NKKsystemet gjennomgått og fordelt etter regioner. Blir lagt inn i NKK. 

Sak 26/17 Eventuelt
Neste møte 26/4 kl 19.00