Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 22.10.2016

Sak 86/16 Lederens velkomst
Tanker rundt; Øke medlemstall, profilering av effekter, tanker rundt oppdrett/mentalitet hannhunder, hvilke råd gir en oppdretter til valpekjøpere, eksteriør foran mentalitet?

Sak 87/16 Godkjenning av referat 21/9-16 
Referat godkjent

Sak 88/16 Post/info
*Fra NKK: Forskningsforum 1/11-16. Invitasjon legges ut på nett og vi alle som kan å delta. Vi oppfordrer NKK til å sette opp streaming av slike arrangement, siden det ikke er mulig for alle å reise til Oslo for en ettermiddag.
*Fra dommerforeningen: Ønsker rasekompendium tilsendt som fil. Vi sender både norsk og engelsk versjon. 
*Fra NKK: Siv Sandø er autorisert for shiba. Tatt til etterretning.
*Fra NKK: Jari Partanen har søkt om elevstatus for hele gruppe 5. Anbefales av DUK. Tatt til etterretning.
*Fra NKK: Kandidater til komiteer. Vi ønsker at det står perioder for alle i alle komiteer på NKKs side. Da er det enklere å komme med forslag. Listen over medlemmer i alle utvalg burde også være med, eller ligge på nkk.no. Vi ønsker at Marianne, Arne og Siv fortsetter i DUK

Sak 89/16 Økonomi
Klubbens økonomi er fortsatt stabil. Det jobbes med regnskap fra Japanspesialen.
Kan vi få Vipps til klubbens konto?
Får vi nye medlemmer via brev til nye eiere? Sendes det ut til nye eiere av de andre rasene?

Sak 90/16 Høringer fra NKK; 
*Høring om nytt regelverk konkurranse blodspor. Vi ønsker ikke denne endringen. Vi begrunner dette; Fare for miste rekruttering, miste dommere som ikke er enige, mer krav til arrangører ift terreng og sporleggere. Står ikke noe om innvirking på ettersøksgodkjenning/ kvalifisering til NM/ viltsporchampionat. Er «klassen» obligatorisk for alle arrangører. Blir en konkurranseform for spesielt interesserte. Eventuelt gjøre noen endring i dagens blodspor, mer som f.eks Sverige. Laila og Lisbeth ferdigstiller svar.
* Høring reviderte regler for rallylydighet. Frist 20. januar 2017 Førsteinntrykket er at det kan bli for avansert. Vi legger den ut og åpner for synspunkter fra medlemmene med frist 5. januar før vi lager et endelig svar. 

Sak 91/16 Kontaktpersoner
-Østlandet: Frida har bedt om avløsning. Ny kontaktperson blir Amanda Wad Henriksen. Wenche kontakter Amanda.
 Sørlandet: Tone B Nilsen oppnevnes som ny kontakt. Wenche kontakter Bente og Tone 
-Wenche går gjennom kontaktinfo på hjemmesiden til alle som står i styret og kontaktpersoner.
-Vi lager en felles FBside for alle kontaktpersoner i klubben der de kan legge inn aktiviteter. Wenche ansvarlig.

Sak 92/16 Klubbeffekter
Vi må bli flinkere til å promotere effektene. 
Trykke nytt motiv på resten av refleksskjerf
Avtale om brodering på valgfrie effekter fra et firma. Medlemmene kan sende inn egne effekter og få brodert klubbmotivet på. Klubben vil da tjene et visst beløp per brodering.
Kjøre kampanjer med effekter.
Aktivitetsveske fra Canider
Ny effekt; Reflekssekk. Vi bestiller 30 stykker, med sølvtrykk. Utsalgspris 200,-.
-T-shirts og gensere
Vi sjekker modellen og farger fra samme leverandør som tidligere.

Sak 93/16 Klubbens kurs og prøve
-Blodsporprøven 27/5; Terreng er undersøkt. 4 dommere OK. Får kart fra 2 grunneiere. Grunneiere får gave som takk. Startavgift 450,- begrenset antall deltakere. Premier OK. Søknad til NKK er sendt.
-Øvrige kurs; Ingen andre kurs er planlagt akkurat nå.  Før man setter i gang kurs, må man ha minst 5 sikre interessenter.
- Bør vi tjene penger på alle kurs? Hva med kurs rettet mot barn/ungdom? Rekruttering?
Vi kan kjøre lavere pris for deltakere under 18, men vi MÅ ha dekning for kostnader. For å få penger fra Studieforbundet NM må vi ha minst 5 deltakere over 16 år. Målgruppe for ungdomskurs; 10-18 år.

Sak 94/16 Tilpasse antallstrinnene i årskonkurransen for utstilling?
Det er færre deltakere på «middeltrinn»utstillingene, så det er få utstillinger som gir doble poeng.
Tanken ved siste justering var at middeltrinnet skulle ligge som antall deltakere på internasjonale utstilling. 
Vi endrer derfor antall på trinnene til 1-10, 11-24, 25 +.
Vi må legge ut at resultater på utenlandske resultat og resultat som teller til bruks, skal sende til Wenche.

Sak 95/16 Delegater til NKKs avlsrådskurs
Hele Sunnhetsutvalget deltar. Som prinsipp sier vi at klubben dekker avgift for antall medlemmer i SU. Dersom noen i SU ikke vil/kan delta, kan plassen tilbys medlemmer i styret.

Sak 96/16 Oppdretterseminaret 2017
-Aktuelle forelesere: Frode Jevne; Anatomi, Eivind Mjærum; Gjennomgang av standard med demo hund. SU: Referat Avlsrådskurs, Mette; Referat Atferdsseminar, Ann Merete Rønning; Sosialisering av valper, MH valp voksen.
-Aktuelle tema: Rasens helse og mentalitet,
-Spørsmål/tema til foreleser fra NKK;
Fremheve hvor viktig det er å følge RAS. Hannhundeiers ansvar.

Sak 97/16 Oppfrisking av hjemmesiden
Det jobbes med prosjektet «rydde hjemmesiden». Det som skal slettes, må slettes før vi kan jobbe videre med prosjektet.
Det må rydde i oppdretteroversikten på hjemmesiden. Bare de som er medlemmer får stå på siden.

Sak 98/16 Sunnhetsutvalget/helse
-Kan klubben gjøre noe for å begrense matador avl? Klubbens årsmøte kan sette en øvre grense for mulig antall registrerte avkom etter en hund. Styret vurderer dette i samråd med SU frem mot årsmøtet. VI ønsker ikke at noen shiba skal bli matador.
-Er shibaens helse i endring? 
*Patella luksasjon er nok noe vi burde følge med på. Vi anbefaler at flere hunder undersøkes for patella luksasjon. Ikke absolutt av veterinær autorisert for å gi offentlig patella luksasjon diagnose. *Det er bedre å undersøke av den lokale veterinæren enn å ikke undersøke. 
*Øyesykdommer som ikke blir fanget opp ved vanlig øyelysning. 
*Oppfordre til HD-røntging av flere, ikke bare avlsdyr. 
*VI må følge med på resultater av AD-røntgen for å se at det fortsatt er få hunder som får diagnose.
-Kan vi opprette en database for registrering av helse/død for å lage statistikk? Kun bekreftede diagnoser. Må være mulig å legge inn resultater anonymt, men at det likevel sikres at det er «ekte» resultater som legges inn.
-Mentalitet. Det er på flere utstillinger observert at hunder viser uønsket atferd i ringen uten at dommere slår med på dette. Utagering mot andre hunder i eller utenfor ringen er uønsket, og vi ønsker at dommere ikke skal akseptere dette. Siden mentalitet er arvelig, må også oppdrettere være oppmerksomme ved valg av avlsdyr.
-Størrelse må vi følge med på. Det virker som det er flere større hunder og vi må passe på at de ikke blir FOR store. Det er oppdretteres ansvar å tenke på størrelsen i avl. Men også her har dommere mulighet til å påpeke hunder som er utenfor standard størrelse. En mulighet vi har til å få oversikt over situasjonen, er å innføre måling på rasen på utstilling.

Sak 99/16 NKKs RS (Dokumentene til møtet finnes på nkk.no)
Generell diskusjon om sakene til RS.

Sak 100/16 Import fra ikke FCI-tilknyttet klubb.
Vi må be NKK godta import fra en ikke FCI-tilknyttet klubb. Dette for å muliggjøre import av kai fra Japan, der raseklubben KKA ikke tillater omregistrering til JKC før eksport.

Sak 101/16 Eventuelt
Ingen saker