Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 23.11.2016

Tilstede: Frank, Laila, Ingrid Alice (IA), Helle, Mette og Lisbeth
Forfall: Frida, Wenche, Anders, Kåre

Sak 102/16 Post /info
*Referat fra RS. Frank kontakter NAK om deling av utgifter.
*Referat fra stand D4A. Husk å trykke opp RAS for øvrige raser. Vipps var veldig positivt. Husk å melde på til raseparaden. Viktig å være nøytral ift oppdrettere og andre raser.

Sak 103/16 Økonomi
Stabilt medlemstall og stabil økonomi. Foreløpig ligger vi an til et lite overskudd. 
Promotere effekter i Shib-a-visa.

Sak 104/16 Status Oppdretterkonferansen
Det jobbes med flere innledere. Innleder om MH er klar. Annonsen må ut i Shib-a-visa nr 4. Endelig program og priser kommer på hjemmesiden og på Facebook. 

Sak 105/16 Henvendelse om nytt klubbmotiv 
Styret står samlet om valg av nytt klubbmotiv og har fått flere gode tilbakemeldinger på tegningen, også på effekter. Hvis det blir snakk om nytt navn og ny logo, så vil vi vurdere profesjonell utforming. 
Vi tar med oss innspill videre.

Sak 106/16 Hvordan svare på henvendelser
Alle med verv i klubben må være klare på at vi jobber for en raseklubb, og derfor ikke støtter blandingsavl på våre raser. Vi får oppfordre våre medlemmer til ikke å bidra til blandingsavl. Vi oppfordrer valpekjøpere til å kontakte valpeformidler og oppdretter på klubbens hjemmeside via hjemmesiden og Facebook.

Sak 107/16 Eventuelt
*Sende ”Velkomstbrevet” som fil til oppdrettere. Nye valpekjøpere følges opp 4 ganger i året.

Neste møte: Onsdag 14/12 kl 19.30