Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 27.04.2016

Tilstede: Solvor, Frida, Laila, Frank, Lone, Ingrid Alice, Anette H og Lisbeth

Ikke møtt: Anette F.

Under sak 26/16 deltok Harriet Gleditsch og Christen Johansen

Sak 44/16 Godkjenning av referat 4/4-16 
Referat godkjent

Sak 45/16 Post/Info
Fra NKK: Høring fra Lovutvalget Frist 10. juni  
Her blir det mye å jobbe med. Frank begynner å se på det og alle oppfordres til å se på dette, slik at det kan behandles umiddelbart etter årsmøtet.
Sak 40/16: Nye utstillinger ligger i terminlisten.
Orientering fra Dialogmøte 21/4

Sak 46/16 Økonomi
Det er ikke så mye aktivitet akkurat nå. Men det er kurs og det kommer inn kontingent.

Sak 47/16 Klubbeffekter
Refleksskjerf: 20 i hver størrelse trykkes med klubbens logo til Japanspesialen.
Klokker: Harriets tegning skal brukes på 20 eks til Japanspesialen. Vi kjører med frostet glass, uten tall. Vi ber om prøve på plassering av motiv.
Vesker: Vi venter med trykk til vi har avklart om vi får nytt motiv.

Sak 48/16 Årskonkurransene og vandrepremier
Solvor har kontaktet fjorårets vinnere. Noen har svart, andre ikke. Solvor skal følge opp at årets vinnere kvitterer. Frank deler ut mellom hannhunder og tisper på Spesialen. 
Vi etterlyser for siste gang resultater til ”Året Brukshund”. Ny person til å oppbevare ikke-utdelte premier oppnevnes etter årsmøtet.
Kriterier for tildeling endres slik at vinner også skal oppdatere album for å kunne vinne premien på nytt. 
Liste over vinnere 1-3 sendes til styret og kunngjøres på årsmøtet.

Sak 49/16 Oppbevaring av klubbens eiendeler
Wenche og Svein Ulleberg-Bøhmer har sagt ja til at klubben kan bygge et rom i deres uthus, der effekter kan oppbevares. Vi prøver å få dette på plass så raskt som mulig. Vi må avtale leie. Vi spør Harriet og Torstein om vi kan låne hengeren deres til frakt hjem til Wenche i år.

Sak 50/16 Høring om samarbeidsavtale med NJFF
Utkast til høringssvar godkjent og vil bli sendt til NKK

Sak 51/16 Høring om endringer i NKKs etiske retningslinjer
Utkast til høringssvar godkjent og vil bli sendt til NKK

Sak 52/16 Eventuelt
Det legges ut litt generell info om aktiviteter på Japanspesialen.