Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 27.10.2015

Tilstede: Eilert, Solvor, Lone, Laila, Frida, Frank, Ingrid Alice og Lisbeth

Ikke møtt: Anette F. og Anette H.

Sak 54/15 Godkjenning av referat 22/9-15
Referatet er godkjent
 

Sak 55/15 Post/info
Fra NKK: Forslag på kandidater til særkomite for utstillling. Frist 1/11 Vi foreslår Lisbeth Høyem til kandidaten. Eilert sender forslaget.
Fra NKK: Orientering om godkjenning av ettersøkshunder pr september 2015. Tas til etterretning, men info om ny ordning legges på nett og i Shib-a-visa
Fra NKK: Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer, 2016 . Vi spør Marianne Holmli om hun ønsker å fortsette, i tilfelle forslår vi henne. Lisbeth ansvarlig.
Fra NKK: Forskningsforum Hund 2015. Invitasjon legges på klubbens hjemmeside og Facebook siden.
Vi ønsker at dette arrangementet gjøres tilgjengelig via streaming.
 

Sak 56/15 Økonomi
Situasjonen er litt uoversiktlig siden vi mangler tallene fra Japanspesialen enda. Salg av kalendere kommer inn på slutten av året. Vi må annonsere kalendere, vesker, sitteunderlag, pepperkakeformer og putetrekk på nett og i bladet. Solvor ordner dette.  IA lager en oversikt over hvor mye vi har av ulike ting.
 

Sak 57/15 Valpeformidler
Olav Aga trekker seg. Ny valpeformidler er Christen Johansen. 
 

Sak 58/15 Kontaktpersoner
Frida har tatt over som DK for Østlandet. Bare Lone har svart på Frank sin henvendelse. Vi må prøve å kontakte flere på nytt. Frank gjør en ny henvendelse.
 

Sak 59/15 Status organisasjonshåndbok
Siste versjon er utsendt. Alle må se på den og sende forslag til sekretar@norskshibaklubb.no slik at vi kan diskutere på neste møte.
 

Sak 60/15 Forslag på kurs
Gro Karet Bråtveit har sendt inn ønske om sopppkurs i 2016, med forslag til instruktør. Styret sender forslaget videre til DK Østlandet.
 

Sak 61/15 Prising av annonser i kalender
Annonsene er ”tungsolgte”. Lettere å selge annonse når man vet hvilken hund som er avbildet for måneden.  Vi setter prisen på kalenderen opp til 250,- med porto, 200,- uten. Annonseprisen settes ned til 300,-
 

Sak 62/15 Eventuelt
Om nøytralitet, fra Gullborg Knudsen
Styrets svar til Gullborg Knudsen : Alle med verv i klubben skal forholde seg nøytralt og henvise til valpeformidler ved spørsmål etter valper.

Neste møte 1/12 kl 20.30