Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 29. mars 2012

Tilstede: Torstein, Christen, Solvor, Lone, Sandra, Lisbeth
Forfall: Gro, Ann Margot, Eirik

Sak 19/12 Post/Info
*Mail fra tidligere ansatt i NKK. Tatt til orientering.

Sak 20/12 Økonomi
Christen har sendt oppdatert status. Purringer på kontingent er på vei ut fra NKK.

Sak 21/12 Formulering i vedtak sak 17/12
Ny formulering vedtatt og settes inn i forrige referat.

Sak 22/12 Årsmøtet
* Beretning; Torstein og Solvor lager forslag
* Budsjett 2012; Christen
*Handlingsplan; Torstein og Solvor lager forslag
Utkast presenteres på styremøtet 19/4.

Sak 23/12 Japanspesialen
Komiteen er i rute. Største utfordring er å skaffe personer til å hjelpe til i kiosken.
Vi kjøper en paviljong til. Vaktlister må følges, mobilnummer må finnes. Ryddingen må være bedre organisert og ansvar fordelt.

Sak 24/12 Spesial i forbindelse med Europautstillingen 2015?
Vi reagerer på prisen, vi ønsker en lavere pris og spør NKK hva som er ”akseptabelt”.
Vi deler gjerne dommere, hvis noen frister. Vi ønsker oss Hiroshi Kamisato og Akio Kuroki.
Vi ønsker å finne et annet utstillingssted enn Messen.

Sak 25/12 Klubbeffekter
Vi sjekker ut tilbud på caps. Sandra blir testperson. Vi ønsker å bestille et mindre kvanta av en god kvalitet. Sandra kontakter Eirik for videre fremdrift og innsamling av testeksemplarer.

Sak 26/12 Eventuelt
Ingen saker