Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 30.04.2015

Tilstede: Christen, Solvor, Hege, Anette H og Lisbeth. Eilert kom inn i møte på slutten

Forfall: Lone, Mildrid, Bjarne

Ikke møtt: Anette F

Sak 30/15 Håndtering av diskusjon om reduksjon i antall utstillinger på sosiale medier og i innkommet brev.
Styret diskuterte saken og ble enige om å ikke kommenter diskusjonen på sosiale medier, men bare svare direkte på innkomne henvendelser til klubben. 
Vi lager en redegjørelse for bakgrunnen for reduksjon i antall utstillinger som publiseres på hjemmesiden og Facebooksiden. 
Vi ønsker å fremheve at henvendelser skal sendes til klubben sendes til klubbens adresse.