Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte i NSK 9/12-2009

Tilstede: Solvor, Torstein, Terje, Gro, Lone, Lisbeth
Forfall: Eirik, Torbjørn, Eivind

Sak 72/09 Helseundersøkelsen
Styret har vedtatt å kjøpe/gjennomføre helseundersøkelsen, med en øvre kostadsramme på 15 000. (med tillegg kr 1-2 000 til utsendelse brev). Solvor og Lisbeth oppdaterer informasjon til hjemmesiden og Shib-a-visa.
Vi skal ha en skriftlig og signert avtale fra begge parter
Vi håper å kunne kjøre undersøkelsen i januar/februar.


Sak 73/09 Eventuelt
-Brev fra Laila Nagel ang valpelisten på hjemmesiden.
Vi sender dette til webmaster valpeformidler

-Brev fra Dommerforeningen: Oppfølging av dommerelever
Rasekompendium sendes alle elever, og alle dommere /elever har fått tilbud om å abonnere på pdf-utgaven av Shib-a-visa.

-NKK høring om nye lover behandles neste år.

-Møtedatoer 2010:  Torsdager 21/1, 18/2, 18/3

 

Referent: Lisbeth Høyem