Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte i NSK tirsdag 10/6-2010

Tilstede: Torstein, Terje, Solvor, Gro, Ann-Margot, Eivind, Lisbeth
Forfall: Eirik, Lise, Lone

Sak 40/10 Taushetserklæring
Ann-Margot bekrefter at hun har lest og godtar klubbens taushetserklæring. Tidligere bekreftelse fra de øvrige styremedlemmene gjelder fortsatt.

Sak 41/10 Post/info
- Vi har fått purring på NKKs Brukerundersøkelse IT. Terje svarer fra oss. Torstein videresender mailen fra NKK.
- Per og Kari trekker seg fra Sponsorgruppa. Vi må vurdere organiseringen av sponsorgruppa og ta opp dette til diskusjon på neste møte.
- Protokoll fra RS. Protokollen er utsendt til alle i styret.
- NKKs Avlsrådskurs 2011 varslet.
- Hele styret får klubbID og passord for klubbens side på NKK.
- Utstillingen er godkjent av NKK.
- Utstilingsarrangører vil bli henstilt om å sende klubben kopi av katalog på papir. Hvis noen ikke etterkommer forespørselen, vil vi vurdere om vi skal svare positivt på deres neste søknad om deltakelse for shiba.

Sak 42/10 Sporkurs
Laila ønsker å utsette sporkurset til 2011. Vi tar dette til etterretning og håper at kurset blir gjennomført neste år.

Sak 43/10 Japanspesialen
Torstein takket for godt gjennomført arrangement.
- Økonomisk status per dato. Terje har sendt ut foreløpig oversikt og det ligger an til et overskudd på over 10 000,-. De fleste regninger har kommet og er betalt. Endelig avslutning vil komme når alle regninger er oppgjort.
- Partyteltet vårt har kollapset. Vi må kjøpe nytt og da et som er av tilsvarende kvalitet som det Per og Kari hadde med seg på Spesialen.
- Det må vurderes tidsskjema for å sikre pause mellom utstillingene.
- Utstillingskomiteen har ikke hatt evalueringsmøte enda, men rapport vil komme når den er klar.
- Styret oppfordres til å ”lete” etter kandidat til utstillingskomiteen.

Sak 44/10 Infobrosjyre
Det etterspørres skriftlig informasjon om rasen for utdeling.
Solvor har funnet frem den gamle infobrosjyren og i tillegg har vi rasepresentasjonen fra Hundesport. Vi prøver å sammenfatte den gamle brosjyren og rasepresentasjonen til ett hefte. Solvor har teksten til rasepresentasjonen og Lisbeth har teksten til den gamle. Solvor, Gro og Lisbeth jobber med prosjektet og vi spør Harriet om hjelp til teknisk layout. Det innebærer deadline for tekst og foto i august slik at brosjyren er klar til trykking før Dogs4All i november.

Sak 45/10 Årskonkurransen for veteraner
Laila Nagel ønsker at styret vurderer poengberegningen for denne konkurransen.
Styret fastholder de gjeldende regler, vedtatt i sak 35/07: Alle vinnere av årskonkurranser skal kunne hentes fra samme liste, som kun består av offisielle resultater som alle kan sjekke på DogWeb, slik at man ikke er avhengig av at eierne selv sender inn resultater. Dermed sikrer man også at den veteranen som er best på listen over Årets utstillingsshiba blir Årets veteran, og ikke en annen veteran som er lavere nede på listen.

Sak 46/10 Samarbeid om lister for Årets utstillingsshiba med Shibainfo
Eirik ber om at det vurderes å samarbeide med Shibainfo og om det er interesse for en felles nordisk liste. Styret ønsker at den norske listen skal være ”eksklusivt” for Shib-a-visa.

Sak 47/10
Eventuelt
- Bilder fra Spesialen. Det mangler bilder av noen hunder. Skal vi fortsatt la de som mangler få sende inn egne bilder? Redaktør kan be om bilder fra disse, og helst bilder som er tatt i cirka samme tidsrom.
- Møteplan: Styremøtene legges fortrinnsvis til torsdager kl 20.00. Første møte 19. august, deretter ift arbeidsplaner for styremedlemmer.