Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styresamling 14-15.2.2015

Tilstede: Eilert, Solvor, Lone, Anette H. og Lisbeth

Forfall: Christen, Bjarne, Hege, Mildrid, Anette F.

Sak 7/15 Godkjenning av referat
Referat 8/1-15 godkjent

 

Sak 8/15 Post/info
*Info om useriøs valpekjøper i Danmark. Karen Bankov som er raserepresentant i Danmark har sendt en mail med advarsel mot en useriøs valpekjøper. Mailen vil bli videresendt til de oppdrettere vi har mailadresser til.

*Rasestand EDS15. Vi melder oss på.

*Henvendelse fra 2 shibaeiere(ikke medlemmer) i Finnmark om fordeling av utstillinger. Lisbeth skriver svar.

 

Sak 9/15 Shib-a-visa
Redaktør har signalisert at hun ønsker avløsning som redaktør. Hun har levert en del synspunkter til styret, som er gjennomgått og delvis tatt til følge.

Nye redaktører er Lise Mette Kjellberg og Joakim Smångs fra nr 2/15

Det oppnevnes en redaksjonskomite på 4 personer som får i oppdrag å skaffe 1-2 artikler til hvert nummer; Anette Høgvoll, Lisbeth Høyem, Solvor Nærland og Janne Lanesskog.
Styret ønsker at styrereferatene publiseres i bladet.
Lisbeth undersøker pris på trykking av hele bladet i farger.

 

Sak 10/15 Verving

VI sjekker med NKK om vi kan bruker eierdata fra DogWeb for å sende ut info til nye eiere. I tilfelle ønsker vi å sende ut raseinfobrosjyren og en enkel brosjyre om klubben.

 

Sak 11/15 Facebookside for NSK?
Anette undersøker muligheten for å opprette en side der det ikke er mulig for andre å skrive innlegg. Vi ønsker en side der vi kan linke til saker fra hjemmesiden. Alle i styret kan ha administratorrettigheter, men Anette H. og Christen er hovedansvarlige.

 

Sak 12/15 Materiell til stand og promotering
Vi ønsker å kjøpe 2 roll-ups. Anette H. undersøker med noen som kan lage lay-out og evt pris for design. Lisbeth finner priser på produksjon av roll-ups, og pris på en ”vegg” til montering av bilder.

 

Sak 13/15 Dommerlister

Svend Løvenkjær, Danmark, Maija Mäkinen, Finland, Matti Tuominen, Finland, John Jakobsen, Norge, Hans van der Berg, Nederland, Göran Bodegård, Sverige, Paula Heikkinen-Lehkonen, Finland, Svein Helgesen, Norge, Erna Upmeijer, Nederland,  Marianne Holmli (sist 2012), Norge, Arne Foss (sist 2010), Norge, Anne Indergård (sist 2014), Norge, Terje Lindstrøm (Sist 2014), Norge

Sak 14/15 Nytt medlem i utstillingskomiteen
Ann Margot Whyatt overtar etter Sandra Janzsó.

Sak 15/15 RAS
Konsekvenser av vedtatt RAS: Det må jobbes med kløe/hud og atferd. Mål satt  i RAS vil føre til forslag til avlsanbefalinger fra SU.
SU vurderer en tilnærming ift hud/kløe rettet mot veterinærer. I tillegg ønsker SU å finne studenter som kan jobbe med dette som et prosjekt.
SU skriver brev til oppdrettere for å informere om prioriterte områder. Det er jo de som må gjøre selve jobben.

Sak 16/15 Dommersamarbeid Japanspesialen
Vi ønsker at dommerbestilling til Japanspesialen skal gjøres av den felles utstillingskomiteen ut fra dommerlister fra klubbene. Lisbeth skriver et brev til NAK og ber om at denne modellen blir gjennomført fra 2017. 

Sak 17/15 Klubbeffekter
Laila Nagel har strikket 10 puter for salg og 2 til visningseksemplarer. Prisen blir 350,- inkl porto. Ved salg på stand er prisen 300,-.

Sak 18/15 Møteplan
19/3, 16/4, 12/5

Sak 19/15 Handlingsplan 2015-16
Handlingsplan for 2015-2016 ble ferdigstilt.

Sak 20/15 Beretning
Lisbeth lager utkast til neste styremøte

Sak 21/15 Håndbok
Neste hele håndboken ble gjennomgått. Ny versjon sendes ut til alle styrets medlemmer. Til neste styremøte må alle se gjennom ”Årshjul”. De ulike komiteene får ”sine” instrukser tilsendt og bes om å sende inn evt endringsforslag.

Sak 22/15 Basisinfo om ”øvrige raser” til bruk for valpeformidler/hjemmeside.
Vi må lage en liten info om hva som skal sies hvis folk spør etter hokkaido, kai, kishu og shikoku. Solvor og Lisbeth lager utkast.