Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat styremøte i NSK tirsdag 11/5-2010

Tilstede: Solvor, Torstein, Terje, Lone, Gro, Eivind, Eirik, Lisbeth
Forfall: Torbjørn

Sak 32/10 Post/info
- Styreforsikring i NKK
- Mulighet til å få refundert momsutlegg. Terje har søkt om refusjon for våre utgifter på ca 7900,-
- Høring vedr etablering av Brukerpanel IT (BIT)
- Autorisasjon av Svein Helgesen
- Ønske fra Hundesport om bidrag til Norgespoten
- Ønske fra NKK om forslag på kandidater til div. komitéer (mail av 05.05)
Vi foreslår:
- Dommerutdannelseskomiteen(DUK): Anne Indergaard
- Utstillingskomiteen: Britt Nyberg
- Kompetansegruppe for ringsekretærer: Johnny Mathisen

Sak 33/10 Økonomi
Kort orientering fra Terje. Klubbenes økonomi ser fremdeles god ut.

Sak 34/10 Japanspesialen
Endelige påmeldingstall sendes ut når statistikken er klar. Omtrent samme antall som i fjor.
Vi melder Lone, Terje og Solvor til kiosktjeneste. Alle som kan, hjelper til med rigging og rydding.
Gaver til personale blir frostede krus.

Sak 35/10 Årsmøtet
Møtelokaler er bekreftet. Kaffe og frukt er bestilt.
Terje tar med ekstrasett av papirene

Sak 36/10 Brev fra Charlotta Mellin om formulering i rasestandard
Brevet sendes videre til NKKs standardkomite

Sak 37/10 Brev fra Laila Nagel med forslag om sporkurs i klubbens regi
Styret synes det er et godt forslag å arrangere et blodsporkurs. Styret kontakter Laila for videre fremdrift. Terje svarer henne og holder kontakten.

Sak 38/10 Oversettelse til engelsk av rasekompendium
Det jobbes med en oversettelse som utføres gratis. Styret skal lese korrektur og godkjenne oversettelsen. Oversetterne får en gave når jobben er utført

Sak 39/10 Eventuelt
- Domenet shiba.no er til slags. Vi har hatt en leieavtale med Tom Hofsli som eier domenet. Han tilbyr oss nå å kjøpe shiba.no for kr 5 000,-. Vi vil heller fortsette å leie domenet i 3 år, noe som også er mest korrekt ift at vi ikke har organisasjonsnummer.
- Eivind ferdigstiller invitasjon og informasjon til dommerne, slik at vi kan sende ut invitasjonene.