Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Årsmøte > 2008 Årsmøte > Artikkel

Frister for NSKs Årsmøte 2008 er:

  • Kunngjøring av tid og sted skal være poststemplet seinest 29. februar
  • Frist for å sende forslag til kandidater sendes Valgkomitéen med poststempling seinest 28. mars
  • Frist for innsending av saker sendes styret med poststempling seinest 28. mars
  • Frist for utsending av innkalling og årsmøtepapirer skal være poststemplet seinest 11. april

Valgkomitè er:

Vennlig hilsen
Styreleder
Solvor Nærland