Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Årsmøte > 2007 Årsmøte

NSK Årsmøte Shibaspesialen 26.05 2007

Innkalling, sakspapirer, referat og annet formelt materiale er samlet her.

Klubbens handlingsplan ble vedtatt ved aklamasjon på Årsmøtet 26.05.2007

Handlingsplan 2007

Nyvalgt leder, Solvor Nærland, la frem et forslag til en handlingsplan med konkrete og begrensede oppgaver for året som kommer. Flere av oppgavene i klubben består av komiteer og utvalg, og til disse trenger klubben engasjerte medlemmer som ønsker å bistå med liten eller stor innsats. Styret oppfordrer medlemmer som ønsker å være aktive til å ta kontakt.

Det nye styret er på plass

Det nye styret ble valgt på Norsk Shiba Klubbs årsmøte 26. mai.

Årsmøtepapirer

Vedlagt er årsmøtepapirer (i pdf-format). Skjemaer og stemmeseddel kan skrives ut og brukes ved forhåndsstemmegivning og ved fullmakter ved årsmøtedeltakelse. Man slipper herved å klippe i Shib-a-visa (fullmakt og kontrollskjema hadde uheldigvis havnet på samme ark). eller man kan kopiere for de som har anledning til det. Vedtektene er også lagt ved her (de hadde blitt uteglemt i Shib-a-visa).