Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Årsmøte > 2006 Årsmøte > Artikkel

Årsmøtet 2006

I henhold til vedtektene varsles det med dette om at årsmøtet for Norsk Shibaklubb avholdes 26. mai 2007. Nærmere klokkeslett og sted vil komme i den skriftlige innkallelsen.
I følge vedtektenes § 11 skal "møtedato gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel på klubbens hjemmeside slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen".

Nødvendige årsmøtepapirer vil bli sendt ut sammen med den skriftlige årsmøteinnkallelsen i neste nummer av Shiba-avisa. Denne kommer ut i slutten av april. De av medlemmene som ønsker innlegg i avisa eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet kan sende dette til leder innen uke 15.

Valgkomiteen er allerede satt i sving. Det er vel kjent at det trengs mange til styreverv og det vil komme en redegjørelse rundt situasjonen i styret både på hjemmesiden og i Shiba-avisa. Men er det noen som allerede nå er villige til å gjøre en innsats for klubben, kan man ta kontakt med valgkomiteens leder (som er Mildrid Kjøbli)