Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Årsmøte > 2008 Årsmøte > Artikkel

Æresmedlemmer av NSK

For første gang i historien har NSK utnevnt æresmedlemmer i klubben!

Utmerkelsen Æresmedlem går til

Eivind Mjærum
og
Christen Lang


Styret (for perioden 2007-2008) mottok følgende brev fra et av klubbens medlemmer:

"Undertegnede foreslå med dette Eivind Mjærum og Christen Lang som æresmedlemmer av Norsk
Shiba Klubb i forbindelse med klubbens 10 års jubileum i 2008.
 
Eivind Mjærum var i sin tid en av stifterne av klubben, og har også vært klubbens leder.
Han er en anerkjent dommer og har drevet oppdrett av rasen i en årrekke.
 
Christen Lang er den som i sin tid innførte rasen i Norge. Han er en anerkjent ekspert på Shiba,
og internasjonal dommer. Han har gjennom årene importert en rekke avlshunder, som har
hatt stor betydning for rasens utvikling. Hans oppdrett de siste 20 årene har vært viktig for
rasens fremgang i Norge."
 


Styret støttet forslaget og la det frem for Årsmøtet 2008, der det ble vedtatt.