Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Årsmøte > 2010 Årsmøte > Artikkel

Nytt styre etter Årsmøtet 2010

Gjelder for perioden 21.05.2010 til årsmøtet pinsen 2011
Noen verv er på valg igjen i 2011, andre har vervet i to år.

 

Styret:
Leder: Torstein Gleditsch
Nestleder: Ann Margot Whyatt
Sekretær: Lisbeth Høyem
Kasserer: Terje Håheim
Styremedlem: Gro Mandt
Styremedlem: Solvor Nærland
Styremedlem: Lone Filipsen
Varamedlem:Eirik Knudsen
Varamedlem: Eivind Mjærum
Varamedlem: Lise Kommisrud

Revisor: Per Oddvar Sæth
Vararevisor: Sara Hauge

Valgkomite:
Christen Lang
Gullborg Knudsen 

Vara til valgkomiteen:
Karstein Thunes
harriet Skogen Gleditsch