Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Årsmøte > 2007 Årsmøte > Artikkel

Klubbens handlingsplan ble vedtatt ved aklamasjon på Årsmøtet 26.05.2007

Handlingsplan 2007

Nyvalgt leder, Solvor Nærland, la frem et forslag til en handlingsplan med konkrete og begrensede oppgaver for året som kommer. Flere av oppgavene i klubben består av komiteer og utvalg, og til disse trenger klubben engasjerte medlemmer som ønsker å bistå med liten eller stor innsats. Styret oppfordrer medlemmer som ønsker å være aktive til å ta kontakt.

Målsetting for perioden: Styret og medlemmene skal arbeide for å bygge bro over tidligere uoverenstemmelser og konflikter, slik at vi gjennom saklig meningsutveksling kan arbeide til beste for rasen. Norsk Shibaklubb skal bli et naturlig forum for alle som er opptatt av rasen.

Prioriterte oppgaver i perioden:

  • Ved hjelp av utnevnt webmaster lage en nettside som inneholder fyldig informasjon om organisasjonen og rasen, samt hyppig oppdatering av aktuelt stoff/resultater. Også valpeformidling/omplassering hører til her.
  • Utnevne ny redaktør av Shib-a-visa, slik at medlemsbladet kan utgis i henhold til utgivelsesplan.
  • Fullføre tidligere igangsatt arbeid med rasekompendium.
  • Skape aktiviteter og finne metoder som kan bedre klubbens økonomi. Vurdere om det skal utnevnes 1-2 personer som skal arbeide spesielt med dette og med sponsoravtaler. Utarbeiding/salg av effekter og kalender vil kunne inngå i disse personers arbeidsoppgaver. Personene skal arbeide nært kasserer.
  • Utnevne Hundesport-kontakt, som kan profilere rasen ved å skrive om relevante arrangement/tema.
  • Arrangere raseutstilling og klubbens10-års jubileum pinsen 2008. Samarbeide med NAK og NAAK om pinsearrangement. Utnevne utstillingskomité.
  • Utarbeide/iverksette nye regler for poengberegning av årskonkurransene (hvis ikke Årsmøtet vedtar disse).
  • Juleannonse i Hundesport
  • Delta på ”Hundetorget” på Bjerke i forbindelse med NKK-utstillingen i august.
  • Velge representant til NKK’s Representantskap? (se kap. 7 i NKK’s lover)

Solvor Nærland, leder