Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Årsmøte > 2012 Årsmøte > Artikkel

Handlingsplan for NSK i perioden 2012-2013

logo

Handlingsplanen er vedtatt på årsmøtet 25.05.2012

Hovedfokus i denne perioden vil være oppdretterseminar innen rasen. I tillegg vil gjennomføringen av Japanspesialen i pinsen også denne gang være en omfattende oppgave for klubben.

Prioriterte områder i perioden:

• Arbeide med prioriterte områder fra helseundersøkelsen, og også fortsette samarbeidet med professor Frode Lingaas fra Veterinærhøgskolen for å få hjelp til videre underøkelse av spesielle områder..

• Arrangere oppdretterseminar innen rasen for shibaoppdrettere, hannhundeiere og andre medlemmer med særlig fokus på helse- og adferdsundersøkelsen.

• Arrangere raseutstilling på Hunderfossen 11-12/5. Dette skal skje som en del av Japanspesialen i samarbeid med NAK og NAAK, og de tre klubbene skal samarbeid om påmelding og kiosk. I tillegg vil vi selge NSKs klubbeffekter. I tilknytning til Shibaspesialen skal alle shibaene fotograferes. Bildene vil brukes i medlemsbladet sammen med kritikkene fra utstillingen.

• Fortsette arbeidet med en organisasjonshåndbok, der oppgaver, ansvar og mandat for alle verv, komitéer og utvalg i klubben vil bli beskrevet. Prøve å ferdigstille en første komplett versjon i perioden.

• Ferdigstille rasekompendiet på engelsk. Her gjenstår nå siste språkvask pluss grafisk ferdigstilling.

• Gi ut 4 nummer av medlemsbladet Shib-a-visa. Innholdet skal fortsatt være en blanding av fagstoff, informasjon og beretninger. En måned etter at medlemmene har fått papirutgaven, publiseres bladet på klubbens nettside.

• Vedlikeholde og utvikle klubbens nettside.

• Støtte opp under distriktskontaktene og aktivitetene i distriktene.

• Fortsette å utvikle, lage og selge klubbeffekter og shibakalender av høy kvalitet.

• Profilere shibarasen og klubben ved å delta på hundetorget på Dogs4All, og ved å invitere oppdrettere og medlemmer til å delta i helsides juleannonse i Hundesport.

• I tillegg støtte opp under NKKs oppdretterskole, slik at kompetansen innen genetikk, avl, helse og etiske spørsmål økes hos våre oppdrettere, eiere av hannhunder som brukes i avl og andre medlemmer.

• Delta på NKKs Representantskapmøte (RS)