Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Årsmøte > 2008 Årsmøte > Artikkel

Klubbens handlingsplan ble vedtatt ved aklamasjon på Årsmøtet 9. mai 2008

Handlingsplan for perioden 2008-2009

Årsmøtet 2008 har vedtatt en handlingsplan for kommende periode som inneholder konkrete og begrensede oppgaver.
Klubben vår er i vekst, og det er vi svært glade for. Ta gjerne kontakt hvis du vil være aktiv og gjøre en liten eller en stor innsats for klubben på den ene eller andre måten. Kanskje er det en spesiell aktivitet du brenner for?

Målsetting for perioden:
Styret og medlemmene vil fortsette arbeidet mot en klubb der alle shibaeiere føler tilhørighet. Gjennom saklig meningsutveksling skal vi arbeide til beste for rasen.

Prioriterte oppgaver i perioden:

 • Vedlikeholde og oppdatere klubbens nettside
 • Lage og publisere rasepresentasjon i Hundesport nr 10/08
 • Ferdigstille rasekompendium
 • Planlegge dommerseminar på grunnlag av rasekompendium
 • Tilstrebe gjennomføring av helseundersøkelse om rasen
 • Arrangere raseutstilling på Hunderfossen 2009
 • Fortsette arbeidet med medlemsblad og valpeformidling
 • Profilere shibarasen og klubben gjennom bl.a. stands på Bjerke og Exporama samt juleannonse i Hundesport
 • Jobbe med utvikling og salg av effekter og kalender for å skaffe inntekt til klubben
 • Oppnevne representant til NKKs Representantskap (RS)
   

Solvor Nærland, leder