Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Årsmøte > 2009 Årsmøte > Artikkel

Klubbens handlingsplan ble vedtatt ved aklamasjon på Årsmøtet 9. mai 2008

Handlingsplan for perioden 2009-2010

Årsmøtet 2009 har vedtatt følgende handlingsplan for perioden:

Målsetting for perioden:
Styret og medlemmene vil fortsette å arbeide for at alle shibaeiere skal føle tilhørighet til Norsk Shibaklubb. I denne perioden vil øket kompentanse innen rase, helsekartlegging og avl stå sentralt.

Prioriterte oppgaver i perioden:

 • Trykke opp og distribuere rasekompendium til autoriserte dommere, elever og aspiranter for rasen, og også til registrerte oppdrettere av shiba. I tillegg skal kompendiet legges ut på klubbens nettside, slik at denne kunnskapen om rasen blir lett tilgjengelig for alle interesserte.
 • Planlegge og arrangere dommerseminar i 2010 i samarbeid med NKK.
 • Tilpasse og gjennomføre helseundersøkelse når NVS/NKKs webaserte kartleggingssystem er klart, om mulig i denne perioden.
 • Iverksette arbeidet til sunnhetsutvalget i rasen.
 • Støtte opp under NKKs storsatsing Oppdretterskolen, slik at kompetansen innen genetikk, avl, helse og hva som forventes av oppdrettere økes hos våre medlemmer. Spesielt gjelder dette oppdrettere, hannhundseiere og våre tillitsvalgte sentralt og lokalt.
 • Arrangere raseutstilling med kiosksalg og deltakerfotografering i Hallingdal 2010 innenfor rammen av Japanspesialen. Dette skal skje i samarbeid med NAK og NAAK.
 • Vedlikeholde og fortsette utvidelsen av innhold på klubbens nettside. Bl.a. skal det legges ut en oversikt over shibaer som har godkjennelse som ettersøkshund og alle 18 nummer av Shiba-Nytt, som ble utgitt av interesseforeningen Shibaens venner i  perioden 1990-1998. 
 • Gi ut 4 nummer av medlemsbladet Shib-A-Visa.  Fortsette med en blanding av fagstoff, informasjon og beretninger i bladet.
 • Fortsette å utvikle klubbeffekter av høy klasse og Shibakalender ved hjelp av kvalifiserte designere. Selge disse gjennom sponsorgruppen. 
 • Profilere shibarasen og klubben gjennom bl.a. stands på Bjerke og Dogs4all, samt helsides juleannonse i Hundesport.
 • Delta ved NKKs Representantskap (RS).
 • Årsmøtet ber styret evaluere distriktskontaktordningen sammen med distriktskontaktene.
   

Solvor Nærland, leder