Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Årsmøte > 2011 Årsmøte > Artikkel

Handlingsplan for perioden 2010-2011

Handlingsplanen ble vedtatt på NSK Årsmøte 21.05.2010

Målsetning for perioden:

Hovedfokus i denne perioden vil være å følge opp helsespørsmål som avdekkes i rapport om den gjennomførte heseundesøkelsen, utdanne dommere i rasekompendiet om Shiba gjennom dommerseminar, samt å gjennomføre Japanspesialen i samarbeid med Norsk Akita Klubb (NAK) og Norsk Amerikansk Akita Klubb (NAAK).

Prioriterte oppgaver i perioden:

 • Arrangere dommerseminar om Shiba på Gardermoen i november 2010. 
  Samtidig øke kompetansen om rasen hos styrets medlemmer.
 • Følge opp det som blir anbefalt i rapport fra Norsk vererinærhøgskole etter den gjennomførte helseundersøkelsen.
 • Arrangere raseutstilling på Hunderfossen i pinsen. Dette skal skje som en del av Japanspesialen i samarbeid med NAK og NAAK, og de tre klubbene skal samarbeide om påmelding og kiosk. I tillegg vil vi selge NSKs klubbeffekter. I tilknytning til Shibaspeisalen skal alle shibaene fotograferes
 • Vedlikeholde og fortsette utviklingen av klubbens nettside. Nytt blir å utvide åpenheten om styrets arbeid ved å legge ut våre høringsbesvarelser.
 • Fortsette med å giut 4 nummer av medlemsbladet Shib-A-Visa. Innholdet skal fortsatt være en blanding av fagstoff, informasjon og geretninger. En måned etter at medlemmene har fått papirutgaven, publiserers filen på nettsiden.
 • Arbeide for mer aktivitet i distriktene og støtte opp om distriktskontaktene.
 • Fortsette med å utvikle klubbeffekter av høy kvalitet. Lage Shibakalneder ofr 2011. Klubbeffekter og kalendere selges av sponsorgruppen og på messer, og også via nettsiden og medlemsblandet.
 • Profilere shibarasen og klubben ved å delta på hundetorget på Dogs4All, og ved å invitere oppdrettere og medlemmer til å delta i helsides juleannonse i Hundesport.
 • Støtte opp under NKKs fortsettelse av Oppdretterskolen, slik at kompetansen innnen genetikk, avl, helse og hva som forventes av små og store oppdrettere økes hos våre medlemmer. Spesielt vil vi motivere oppdrettere, hannhundseiere og våre tillitsvalgte sentralt og lokalt til å delta på kursene.
 • Delta på NKKs Representantskap (RS)

Torstein Gleditsch, leder