Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Valpeformidling >  > Artikkel

Informasjonsmaler til oppdrettere

På valpeformidlersiden vil vi legge ut informasjon i ulike kategorier. Solvor Nærland har laget en mal med oversikt over faktainformasjon som trengs i hver kategori. Sammen med fakta er det fint om dere sender fotografier.

Generelle ting å huske på i forbindelse med annonser til Vapeformidler-siden

Huskelisten er laget for å bidra til at informasjonen som skal ut på nettsidene og som valpeformidler skal gi til folk som henvender seg direkte, er oppdatert med siste nytt og så utfyllende og korrekt som mulig. Det er alles utfordring og ansvar at informasjonen er best mulig!


Annonsemal for valpekull

Annonsemal for valpekull

Bruk gjerne følgende mal når informasjon om valpekull sendes til valpeformidleren:

- Navn på kennel / oppdretter / ansvarlig privatperson med valpekull

- Valpenes fødselsdato

- Antall hanner/farge + antall tisper/farge

- Fullt navn på valpenes far + fullt navn på valpenes mor (gjerne kallenavn) (send gjerne med bilder)

- Navn på oppdretter

- Bosted/adresse

- Telefonnummer

- Mailadresse

- Webside

NB:---

Kull vil bli automatisk slettet 12 uker etter fødselsdato.
Dersom dere ønsker at kullannonsen skal stå lenger, må dere ta kontakt med Valpeformidler om saken.


Annonsemal for planlagte kull

Bruk gjerne følgende mal når informasjon om valpekull sendes til valpeformidleren:

- Navn på kennel / oppdretter / ansvarlig privatperson med valpekull

- Forventet fødselstidspunkt

- Navn (og kallenavn) på far + mor med link til shibaregisteret

- Navn på oppdretter

- Bosted/adresse

- Telefonnummer

- Mailadresse

- Webside

NB:  Gi melding straks valpene er født. Da vil kullet flyttes til listen over fødte shibavalper.

 


 

Annonsemal for salg / omplassering av voksen Shiba

- Navn på kennel / oppdretter / ansvarlig privatperson med valpekull

- Navn (kennelnavn og kallenavn) på shiba som trenger nytt hjem

 - Fødselsdato / alder

- Navn på far + navn på mor (kennelnavn)

- Litt om hunden og årsak til salg/omplassering

- Navn på eier, oppdretter eller den som ivaretar hundens interesser

- Bosted

- Telefonnummer

- E-postdresse