Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Årsmøte > 2006 Årsmøte > Artikkel

Referat fra ekstraordinært årsmøte 21. oktober 2006

kl 1800 i Åslandvegen 26 på Kvaløysletta

Det har vært store problemer med å få ut dette referatet, men det har vært viktig for leder å få dette publisert før årsmøtet, og det nå er klargjort helt på tampen.

- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -

Referat fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Shiba Klubb

Møtet ble holdt på 21. oktober 2006 kl 1800 i  Åslandvegen 26 på Kvaløysletta.

Det var ni stemmeberettigede til stede ved møtets åpning, ett medlem forlot møtet før vedtak ble fattet.

Leder av Norsk Shiba Klubb ledet møtet.

Til behandling forelå en sak:
NKKs organisasjonsendring med nye medlemsavtaler og vedtekter/lovnormal for klubbene.
Leder orienterte om saken og framla styrets forslag til vedtekter som de nye vedtekter for Norsk Shiba Klubb.

Etter votering ble følgende forslag enstemmig vedatt: De framlagte vedtekter vedtas som nye vedtekter for Norsk Shiba Klubb.