Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Artikkel

Shib-a-visa på nett

"Shiba-Nytt" er et tidsskrift laget av en interessegruppe i tiden før Norsk Shiba Klubb ble stiftet. Solvor Nærland har scannet alle eksemplarene. Kvaliteten på trykksakene har vært meget variabel, så vi må si at teksten er lesbar, men ikke alltid god, og bildene er av meget nostalgisk karakter. God lesning!

Presentasjon av Shiba-Nytt

Shiba-Nytt ble gitt ut av Shibaens Venner, en forening som ble opprettet av Christen Lang og Karstein Thunes i 1990. Foreningen eksistrerte fram til Norsk Shibaklubb ble etablert i 1998. Shibaens Venner ble opprettet fordi det ikke fantes noen interesseorganisasjon for Shiba, som da var en ny og svært liten rase hos oss. Behovet for informasjon om rasen og felles møtepunkt for eierne var dermed enormt. Oppslutningen ble da også meget god, og Shibaens Venner fikk medlemmer i hele Norden. Foreningen rakk å gi ut 18 utgaver av bladet Shiba-nytt i sin levetid.

Innholdet i bladet Shiba-Nytt er av stor kulturell og historisk verdi i norsk shibahistorie. Alle de 18 utgavene av Shiba-nytt legges derfor ut på NSKs nettside, slik at de blir tilgjengelige for alle og kan bevares for ettertiden.


Solvor Nærland
 

1998

nr 18       
 Nr. 18 - 1998  

 

 

1997

nr 16   Nr 17    
 Nr. 16 - 1997  Nr. 17 - 1997

 

 

1996

Nr 14   nr 15    
Nr. 14 - 1996 Nr. 15 - 1996

 

 

1995

nr 12   Nr 13    
 nr 12 - 1995  Nr. 13 - 1995

 

 

1994

nr 10   Nr 11    
 Nr. 10 - 1994  Nr. 11 - 1994

 

 

1993

Nr 8   nr 9    
Nr. 8 -1993 Nr. 9 -1993

 

 

1992

Nr 5   Nr 6  Nr 7  
 Nr. 5 - 1992  Nr. 6 - 1992

 Nr. 7 - 1992

 

1991

Nr 2   Nr 3  Nr 4  
 Nr. 2 - 1991  Nr. 3 - 1991

 Nr. 4 - 1991

 

1990

Nr 1       
 Nr. 1 - 1990