Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter > 

Referat fra styremøte i NSK 9/12-2009

Tilstede: Solvor, Torstein, Terje, Gro, Lone, Lisbeth
Forfall: Eirik, Torbjørn, Eivind

Referat fra styremøte i NSK 19. november 2009

Til stede: Terje, Lisbeth, Gro, Solvor, Eirik, Lone og Eivind
Forfall: Torstein og Torbjørn

Dine tanker om distriktskontakt-ordningen i NSK

Har du tanker eller forslag om distriktskontaktordningen eller om aktiviteter i distriktene, ønsker styret å få disse på e-post. Send dem til Gro Mandt

Referat fra styremøte i NSK 22. oktober 2009

Tilstede: Terje, Gro, Eivind, Lone, Torstein, Eirik og Solvor
Forfall: Lisbeth og Torbjørn

Referat fra styremøte i NSK 17. september 2009

Tilstede: Terje, Lisbeth, Gro, Eivind, Torstein, Torbjørn, Solvor
Forfall: Johanne, Lone, Eirik

Referat fra styremøte i NSK 20. august 2009

Tilstede: Solvor, Torstein, Lisbeth, Eivind, Torbjørn, Johanne, Lone, Gro
Forfall: Eirik, Terje

Referat fra styremøte i NSK 17.juni 2009

Tilstede: Torstein, Gro, Lisbeth, Eivind, Solvor
Fravær: Terje, Johanne, Eirik, Lone, Torbjørn

Referat fra styremøte 12. mai 2009

Tilstede: Gro, Terje, Lisbeth, Torstein, Inger Merete og Solvor. Lone deltok på siste del.
Fravær: Torbjørn, Eirik og Tonje

Referat fra styremøte i NSK 27. april 2009

Tilstede: Gro, Lone, Terje, Torstein, Inger Merete, Lisbeth og Solvor
Fravær: Torbjørn, Eirik og Tonje

Referat styremøte 23. mars 2009 kl 2000

Tilstede: Solvor, Terje, Torstein, Inger Merete, Gro, Lisbeth
Forfall: Lone, Torbjørn, Eirik, Tonje