Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter > 

Referat fra styremøte 14.12.2016

Tilstede: Helle, Laila, Frida, Mette, Lisbeth
Forfall: Ingrid Alice, Kåre. Frank

Referat fra styremøte 23.11.2016

Tilstede: Frank, Laila, Ingrid Alice (IA), Helle, Mette og Lisbeth
Forfall: Frida, Wenche, Anders, Kåre

Referat fra styremøte 21.09.2016

Tilstede: Frank, Wenche, Laila, Mette, Frida, Kåre og Lisbeth

Forfall: Ingrid Alice (IA), Helle, Anders

Referat fra styremøte 01.09.2016

Tilstede: Frank, Wenche, Laila, Helle, Mette, Ingrid Alice (IA) og Lisbeth.

Forfall: Frida, Anders, Kåre

Referat fra styremøte 08.06.2016

Tilstede: Frank, Wenche, Laila, Mette, Helle og Lisbeth

Forfall: Ingrid Alice (IA), Frida, Anders, Kåre

Referat fra styremøte 27.04.2016

Tilstede: Solvor, Frida, Laila, Frank, Lone, Ingrid Alice, Anette H og Lisbeth

Ikke møtt: Anette F.

Under sak 26/16 deltok Harriet Gleditsch og Christen Johansen

Referat fra styremøte 04.04.2016

Tilstede: Frank, Solvor, Laila, Frida, Ingrid Alice og Lisbeth

Forfall: Lone

Ikke møtt: Anette F., Anette H.

Under sak 26/16 deltok Harriet Gleditsch og Christen Johansen

Referat fra styremøte 15.03.2016

Tilstede: Frank, Solvor, Lone, Laila, Frida, Anette H og Lisbeth

Ikke møtt: Anette F.

Under sak 26/16 deltok Harriet Gleditsch og Christen Johansen

Referat fra styremøte 22.02.2016

Tilstede: Frank, Solvor, Laila, Frida, Lone og Lisbeth. Anette H fra sak

Forfall: Ingrid Alice

Ikke møtt: Anette F.